15

3.5K 411 88

loueh: HARRY PATRZ CO NAMALOWAŁEM

loueh: TO MY hastyles: piękne Lou xloueh: ty jesteś taki duży loueh: jak twoja hazzaconda xhastyles: zaczyna sie

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

loueh: TO MY
hastyles: piękne Lou x
loueh: ty jesteś taki duży
loueh: jak twoja hazzaconda x
hastyles: zaczyna sie..
hastyles: TWOJA LOUCONDA JEST WIĘKSZA
loueh: COCOCOOCCO
hastyles: CO NIE WIERZE ZE TO NAPISAŁEM
loueh: O MÓJ BOZE EDWARD
hastyles: ZAPOMNIJ
hastyles: NIE BYŁO TEGO
loueh: BYŁO I NAWET SCREENA ZROBIŁEM
loueh: WYDRUKUJE TO I POWIESZĘ NAD ŁÓŻKIEM
hastyles: LOUis
hastyles: NIE CHCIAŁEM TEGO NAPISAĆ
loueh: ALE TO ZROBIŁEŚ
loueh: MÓJ UROCZY HAROLD TO NAPISAŁ
loueh: NIE WIERZE
hastyles: JA TEZ
loueh: HAZZACONDA I LOUCONDA
loueh: OMG
loueh: KOCHAM TO

***
PLaCze

Message from Loueh/ LARRYPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!