NOMPAK KAPAL LEK KATASEK DEJEH

571 1 0

NOMPAK KAPAL LEK KATASEK DEJEH

AJEK LOPPAH SAMBIH NEGGU'

SAMPEK APAL LEK ADENTEH HEDEH

TAK PAAPAH ASAL TAK EREBBHU'

BUWENAH NANGKAH BUWENAH PENANG

JHUKOK TASEK ESENTARE KOCENG

MAKELA TRESNAH JHEK NANGTENNANG

TAKOK SAMPEK EKOLLE ORENG

AROKOK

sebegiyen oreng ngocak kabutoan pokok

benne gun coman ro' noro'

sbegiyen nogcaaghi deddhih panyaket ekakero'

bedeh pole ngocaaghi ekakoat kok nongko'

yeh mon depade mele lakar nyamanan senyono'

pas bingong meleah sekemmah sengko'

sepenting ebennyaknah oreng tak akento'

makle tadek ngoso'....

PANTUNBaca cerita ini secara GRATIS!