19.kapitola-Bolesť roztriešteného srdca...

Začať od začiatku

,,Hádaj, kto som." ozval sa sexy chrapľavý hlas a Valeria sa začala roztápať. Pery sa jej zvnili do úsmevu a našla dotyčného zápästie.

,,Jason." šepla. Ruky sa zložili a ona opäť videla knižnicu, no to vidieť nechcela. Otočila sa a úsmev venovala blonďákovi za ňou, ktorý odhalil svoj dokonalý biely chrup.

,,Ako si to vedela, Ria ?" milo sa usmieval a Valeria, ak by nesedela, spadla by z nôh. Nikto, absolútne nikto ju nevolal Ria. Pre všetkých bola len Valeria alebo Val. Dobre a niekedy aj Reedová, čo nemala v láske. No, Jason jediný ju volal Ria.

,,Už ťa poznám." mykla plecami a potom prižmútila očami. ,,Nemáš byť náhodou na obrane ?"

,,Ale nie som." mykol plecami a ona nadvihla obočie.

,,Čo je, Ria ? Len Slizolinčania a Chrabromilčania porušujú pravidlá ?" vyzývavo sa usmial Jason a Valeria očervenela.

,,Takže zlý chlapec ?" nadvihla obočie a pozrela opäť do knihy. Jasne vnímala, ako sa Jason hodil na stoličku oproti nej a pozoroval ju. Valerii to už bolo trošku čudné a tak zdvihla zrak od knihy. Spýtavo na Bystrohlavčana pozrela a on sa k nej nahol, aby boli bližšie sebe.

,,Vieš o tom, aká si nádherná, Ria ?" zastrčil jej neposlušný prameň vlasov za ucho. Valeria očervenela ako rajčina a sklopila zrak.

,,To vravíš len tak." pípla a najradšej by sa prefackala. To mal byť jej hlas alebo piskot myši ?! Jason jej nadvihol bradu a zahľadel sa jej do jej nebesky modrých očí. On mal podobné, ale tmavšie.

,,Nevravím. Si nádherná Valeria ! A nie len zvonku, ale aj zvnútra. Si priam dokonalá a to je nemožné. Žiadne človek nie je dokonalý a ty napriek tomu si. Si ako anjel, Ria. Chodil som s niekoľkými dievčatami, však aj s tvojou kamarátkou Wolfie, ale žiadna nebola ako ty. Nemôžem uveriť tomu, že sa so mnou normálne bavíš a neposielaš ma do horúcich pekiel." povedal jej a Valeria videla v jeho očiach, že to myslí smrteľne vážne. Chytila jeho ruku, ktorou ju jemne hladkal po tvári.

,,Jason, ty nie si zlý. Ja sa nemám držať od teba, čo najďalej. Neexistuje dôvod." usmiala sa a Jason na ňu doslova civel celý paralizovaný. Potriasol hlavou, aby sa spamätal a naklonil sa bližšie k Valerii.


Ich čelá sa dotýkali a srdcia oboch čarodejníkov zrýchlili svoj tlkot ako šialené. Hľadeli si do očí a zrýchlene dýchali. Valeria bola úplne omámená Jasonom. Nemohla tomu všetkému uveriť. Jasonove modré oči skĺzli na jej pery a potom pozreli opäť do jej očí. Valeria mu rozumela a priblížila sa k nemu ešte viac, až sa im dotýkali nosy, pričom privrela oči. Jasonov teplý dych ju šteklil na líci a ona mala čo robiť, aby sa sama na neho nevrhla. No, zároveň, aj keď ju mučilo tých pár milimetrov, užívala si to mučenie. Uvažovala, ako sa vlastne bozkávala, keď sa to stalo.

Jason prekonal aj poslednú vzdialenosť, čo delila ich pery a Valeriu jemne a láskavo pobozkal. Nebol to žiaden divý, vášnivý bozk plný túžby a chtivosti. Toto bol jemný bozk plný...lásky ?

Valeria si myslela, že sníva a aby sa ubezpečila, že to všetko nie je len sen opätovala Jasonov bozk. Nesníva sa jej. Skutočne je tu pred ňou a bozkávajú sa spolu. Jason ju bozkával pomaly, no bozk prehlboval a Valeria sa cítila ako v siedmom nebi. Keď jej Jason chcel chytiť tvár do dlaní, podvrtla sa mu ruka a nechcene sa odtrhol od Valeriin pier tak, že spadol sánkou na drevo stola.

Valeria sa jednoducho musela rozosmiať a Jason sa krivo uškrnul. Zdvihol sa a stoličkou sa posunul vedľa Valerie. Vážne jej pozrel do očí a ona mu pohľad oplácala.

,,J-ja..." začal Jason koktavo a Valeria sa ho povzbudila úsmevom. Jason sa zhlboka nadýchol a chytil ju za ruku. Priložil si ju k perám a venoval jej bozk. Valeria sa takmer roztopila ako čokoláda na slnku. Bolo také krásne od neho.

Seriously, Potter ?! {Harry Potter, next generation}Read this story for FREE!