1. Castor

2.6K 141 18

Pozn.autorky: Pokud nevíte nic o světě alfaomega, doporučuju si přečíst Prolog ve fanfikci Obsession. Pokud jste Obsession četli, tak vítejte ve světě Horizonel.

------------------------------------------------------------------------------------

Horizonel. Město, které se s každým dnem víc a víc rozvíjí a se kterým se žádné jiné město vyrovnat nemůže a nikdy nebude moct. Technologie, klutura a umění tohoto města jsou zcela specifické, neobyčejné díky tomu, co přesně je tohle za město. Setkáte se zde jedině z vysoce postavenými alfami, jejich omegami a betami, které na bohaté alfy pracují. Je to město určité úrovně, určité kázně a není tu místo obyčejným betám či šipům, které touží trávit život spolu a v klidu. Ne, tohle město žije svým životem, oni by to nezvládli.

Ovšem, i v tomto městě převládá kriminalita - alfy, ovládnuté svojí ješitností a mocí jsou jedna z nejhorších věcí, se kterou se dá na tomto světě setkat a proto tu funguje státní vojenská policie, která se člení na městskou, vojenskou a tajnou. Jejich práce je ve shrnutí jednoduchá - městská pracuje s tradičními případy jako jsou krádeže, znásilnění omeg (či dokonce bet a alf) nebo vraždy ve střední vrstvě. Vojenská policie se zase pohybuje v prostorech vysoce postavených alf a omeg, kde jsou případy kolikrát závažnější a tajná policie řeší případy na úrovni státu, které jsou obyčejně utajené.

Mé jméno je Levi Ackerman. Jsem detektiv a agent vojenské policie a pověřují mě na vyšetřování vražd nejzávažnější kategorie. Můj kód je omega a jen díky své cílevědomosti a tvrdé práci jsem se dostal na dostatečně vysokou pozici. Jsem rádce a pravá ruka vedoucího vojenské policie - Erwina Smitha a nikdo si o mě nedovoluje šířit pomluvy nebo se mnou bezdůvodně promluvit. Všichni mají důvod se mě bát, vždycky měli i nehledě na to, že jsem omega. Mám za sebou desetiletou praxi, doposud nejdelší po Erwinovi a Hanji, která je vedoucí tajné policie a se kterou jsem nucen často spolupracovat, protože se v poslední době dějí věci, kdy je potřeba, aby vojenská a tajná policie spolupracovali a proto, když mě předvolali před policejní velitelství, kde byli všichni tři hlavní vedoucí, tedy Erwin, Hanji a Dot Pixis - vedoucí městské policie - nebyl jsem překvapený. Nějak zvlášť jsem neřešil z jakého důvodu si mě ti tři zase předvolávají, ale asi to bude mít něco společného se smrtí několika omeg, které byly v poslední době celkem časté. Zdálo se mi to ale celkem jednoduché - žárlivé alfy ztráceli rozum a vraždili svoje drahé omegy, typické podle mě v tomhle městě. Jen některé alfy a omegy se dokázali naučit kontrolovat své feromony natolik, aby se s nimi nic nestalo, ale náhodou takových bylo víc než dost. Kdybych se nenaučil skrývat svůj pach, nedostal bych se tak daleko a nejspíš bych skončil ošoustaný nějakou alfou, ale dařilo se mi kolikrát všechny mást a kolikrát se i zdálo, že vlastně žádný osobitý pach vůbec nemám. Taky jeden z důvodů, proč jsem tak vysoko v policejním žebříčku.

Stál jsem v prostorném kruhovitém výtahu s podlahou černou, přes kterou procházel neonově modře zářící kříž, zatímco jsem se zvedal výš do budovy a sledoval přes prosklené neuvěřitelně dlouhé okno noční Horizonel. Tohle město nikdy nespí, na tom se shodli už všichni a nespí jak v dobrém, tak i ve špatném smyslu.

Podlaha, která mě doposud zvedala, se zastavila na jednom s pater a já se s překříženýma rukama na hrudi pootočil, abych se podíval, jestli jsem nedorazil na požadované patro, ale ne - tohle bylo patro tajné policie. Dveře se otevřeli a spatřil jsem hnědovlasého mladíka, vyššího než já v upraveném obleku, který po mě na chvíli střelil očima, aby se podíval s kým pojede dál a pak se podíval na tlačítko požadovaného patra, které už bylo stisklé mnou. Takže jsem to pochopil správně - chtějí mi přidělit někoho z tajné policie. Tch, jako bych snad nedokázal pracovat sám. Co bylo ale pozoruhodné - necítil jsem jeho pach. Vůbec. Ve vzduchu pouze lítala slabá vůně mužského parfému, která tu už byla, než jsem nastoupil a která evidentně patřila Erwinovi, protože jen on měl tak strašný vkus co se voňavek.

Mladík se ke mně otočil zády a černé dveře výtahu se před jeho obličejem zavřeli. Já se rozhodl, stejně jako on, stát čelem k výtahovým dveřím, protože.. no, člověk nikdy neví, co má od agenta tajné policie čekat. Nikdy jsem těm týpkům moc nedůvěřoval, vždycky byli divní, počínaje Hanji, která, nehledě na to, že byla moje ledabyle kamarádka, tak byla strašná šílená a to doslova. Jednu dobu mě chtěl Erwin převést k tajné policii, že by se jim moje pomoc prej hodila víc, na což jsem reagoval jednoduše - buď zůstanu u vojenské policie nebo podávám výpoveď. Erwin si hned svůj nápad rozmyslel a od té doby nepadlo o mém převodu ani slovo.

Výtah se zvedal výš a výš a my oba stáli v tichosti, která byla narušována jen tichým mechanickým zvukem když se neonový pás setkal s vodorovným okrajem okna. Neviděl jsem tomu týpkovi do obličeje, ale víte, že se dá hodně pochopit o člověkovi, i když se díváte na jeho záda? Pro mě, jako pro detektiva to bylo důležité, protože i takové věci, jak byl vzhled, spadali do oddílu psychologie, kterou jsem bez pochyb musel ovládat. Někdo by si řekl, že dostat se k policii je jednoduché, ovšem, zklamání přichází hned jak se člověk podívá na požadované obory - sebeobrana (od západních bojových umění až po moderní), psychologie (dokonce i ta klinická), medicína (hlavně teda u vojenské a tajné policie), minimálně tři jazyky (čím víc, tím líp), zkušenosti s jakýmikoli zbraněmi (povinně samosebou) a tak dál a tak podobně.

Jak jsem se teda díval na jeho záda, bylo mi jasné, že ten kluk, nehledě na svůj mladý věk (typoval jsem mu tak 20-25 let) má už dostatečně bojů za sebou nebo pravidelně cvičí a chodí do posilky (což nebylo nic neuvěřitelného, protože návštěva posilovny byla povinná). Stál vzpřímeně s rukou v kapse, takže se jednalo o sebejistého, prakticky, muže a vzhledem k tomu, jak dobře oblečený byl, vydělával hodně a byl spořádaný, i když, jak jsem již zmínil - u týpků z tajné policie nikdy nikdo neví jací jsou. Možná je úplný opak.

,,Budete mi ještě dlouho hypnotizovat záda?" nečekaně se mě zeptal a pootočil se, aby na mě upřel své smaragdově zelené oči, zatímco se letmo usmíval.

,,Nehypnotizuju vaše záda, pouze si v hlavě sestavuju váš psychologický portrét, abych věděl, s kým vlastně budu pracovat," nač říkat lži? Vždycky jsem byl upřímný. Řekl bych, až moc upřímný a nevadilo mi to. Člověk musí vědět pravdu, jak moc zákeřná by nebyla.

,,Nejsem někdo, komu byste nemohl důvěřovat," jasně, to si říkej pro sebe.

Výtah dorazil do požadovaného patra a jakmile se dveře otevřeli, zasvítila na nás kamera a začala skenovat, dokud se před vchodem do výtahu neobjevilo hologramové zobrazení.

Výtah dorazil do požadovaného patra a jakmile se dveře otevřeli, zasvítila na nás kamera a začala skenovat, dokud se před vchodem do výtahu neobjevilo hologramové zobrazení

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

,,Oh, mám tu čest pracovat s Levim Ackermanem," nadšeně řekl mladík, jehož jméno bylo Eren Jaeger.

,,Eren Jaeger, huh?" řekl jsem, když jsem si stoupl vedle něj a díval se na naše zobrazení se jmény. Tak pak je všechno jasné.

Zobrazení zmizelo a přivítala nás temná dlouhá chodba s recepcí a levé straně a dlouhým oknem, táhnoucím se od podlahy až po strop, které se rozprostíralo po celé budově. Osvětlení nebylo potřeba - světla města byla natolik zářivá, že všechno bylo vidět i beze světla.

,,Pane Ackermane, pane Jaegere, projděte prosím do hlavní haly policejního velitelství," nařídila nám slečna za pultem a mile se pousmála, dokud jí nezačalo blikat sluchátko s mikrofonem a ona stiskla jeho okraj, aby mohla přijmout hovor. My jsme si to tedy namířili do haly, kde jsme oba už byli nespočet krát. O sobě jsem si byl jistý a ohledně Erena taky, jelikož ten, stejně jako já, byl pravou rukou Hanji - nejlepší agent tajné policie a to tu pracuje jenom 5 let. Mohl bych se vsadit, že je alfa, ale ostatně, to se dozvím, až budeme oba stát před velitelstvím.

I see you [Shingeki no Kyojin]Read this story for FREE!