ANGELICA ZAMBRANO TESTIMONY TAGALOG

23.8K 84 43

MAY 28, 2013 AKO SI JAY-AR SIMON SEBASTIAN AY BINANTAAN NG ILANG MGA TAO NA TANGGALIN KO NA ANG TESTIMONY NA ITO. PERO HINDI KO TATANGALIN ITO!!!!

I-edit unang kabanata ni Jay-ar Simon Sebastian noong Biyernes, Hulyo 29, 2011 nang 9:43 AM  

Maghanda sa

pagharap sa iyong

Dios!

Ang mga Kaharian ng Langit at Impierno, at ang muling Pagbabalik ni Kristo,

ni Angelica Zambrano

Sa loob ng 23 oras, isang batang babae na taga ecuador nagngangalang Angelica ay pinagpakitaan

ng mga Kaharian ng Langit at Impierno, at ang muling Pagbabalik ni Kristo. Nasaksihan niya

nananangis si Hesus habang nakamasid Siya sa laksa-laksang kaluluwang napapahamak

magpakailanman, isang daigdig na tumanggi sa Kanya, isang Iglesia o mga mananampalataya na

ang karamihan ay hindi handa para sa Kanya, sangkatauhan na huminto sa pagsaksi sa mga

napapahamak, at isang pang-aliwang industriya na inaakit maging ang mga bata para kay satanas.

Nasaksihan niya ang maraming mga hinahangaan nating sikat na kasalukuyang personalidad na

nagdurusa sa Hukay (impierno); mga mang-aawit, mga nagbibigay ng aliw, at maging ang isang

papa (pinaka mataas na pari). Ipinakita rin kay Angelica kung papaano ang Kaharian ng Langit ay

maluwalhati nang naigayak at handa na, isang maluwalhating lugar na di masayod ng kaisipan, na

kung saan walang masamang nananahan. Bagaman si Hesus ay babalik lamang para sa mga taong

Binanal, marami sa mga anak ng Dios ay Hindi magiging handa sa araw na iyon, at maiiwan sa

isang daigdig na guguho. www.divinerevelations.info/tagalog

(From video Interview, originally in Spanish, Minimally Abridged, Location: El Empalme,)

Maxima (ang Nanay):

Ang pangalan ko ay Maxima Zambrano Mora at kami ay dumadalo sa "Casa

de Oracion" Church sa El Empalme. Nag-aayuno kami sa loob ng 15 araw,

at malakas na nananangis sa Dios. Sumama rin ang aking anak na si

Angelica. Habang kami ay nag-aayuno sa loob ng 15 araw, nagkaroon ako

ng kakayanang makakita ng higit sa pangkaraniwan, na hindi ko pa nagawa

kailan man. Kami ay nananalangin at nag-aayuno sa retreat o campo,

nagpatuloy kaming nananalangin at nananangis ng malakas sa aming

tahanan, nagaantay na mangusap sa amin ang Dios.

Binigyan ako ng Panginoon ng higit na sigla. Dahil sa aming mga pagsubok, kalimitan ay handa na

kaming sumuko, subalit laging naroon ang Panginoon upang kami ay tulungan. Ibinigay Niya sa

amin ang Jeremiah 33:3 "Tumawag ka sa akin, at ako ay tutugon sa iyo, at ipapakita sa iyo ang

ANGELICA ZAMBRANO TESTIMONY TAGALOGBasahin ang storyang ito ng LIBRE!