Chapter 22

1.2K 88 26

Mag-isang umuwi si Cindy. Bumuntong-hininga ito habang inaalala ang alitan nila ng nobyo. Naging mas abala kasi ito dahil sa mga dagdag na gawaing iniatas sa kanya ni Mr. Imperial, bagay na hindi naunawaan ni Bryan. Hindi niya mahindian ang matandang lumpo. Masama na ang lagay ng kompanya. Iilan sa mga empleyado ay nagresign na rin dahil sa mga problema. Si Miss Sandy naman ay palaging wala. May mga linggong hindi ito nagrereport.

Nasa gitna ng malalim na pag-iisip si Cindy nang makaramdam ito ng mahinang pagyanig ng lupa. Agad itong napakapit sa malapit na puno. Tumigil din sa pagyanig ang lupa. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang may mapansin siyang dalawang lalaking sumusunod sa kanya. Nilingon niya ang mga ito. Binilisan niya ang paglalakad. Ngunit maya-maya pa ay nasa gilid na niya ang mga ito.

"Sino kayo?" Magkabilang nilingon ni Cindy ang mga ito. "Ano'ng kailangan ninyo?"

"Sorry, miss ganda, napag-utusan lang," saad ng lalaking nasa kaliwa.

"Wag kang papalag kundi bubutasan ko ang tagiliran mo," saad ng nasa kanan.

Kinakabahan si Cindy. "Sino nag-utos sa inyo?"

"Tumahimik ka!" pagaralgal na bulalas ng isang lalaki.

Maya-maya pa ay may pumaradang van. Hinila ng dalawang lalaki si Cindy papasok.

Nagpumiglas si Cindy. "Bitiwan niyo ako!" Hinila niya ang mga kamay na hawak ng dalawang lalaki sa magkabilang gilid. Nang ipapasok na siya ng mga ito ay inapak niya ang mga paa sa apakan ng sasakyan at nagpumiglas.

Sinuntok ng isang lalaki si Cindy sa sikmura at nawalan ito ng malay dahil sa sobrang sakit.


Nagising si Cindy sa maliit na kama sa isang bodega. Nagkalat ang mga karton at sirang mwebles sa sulok ng amoy usok at amag na silid na naiilawan ng iisang bombilyang nagbigay ng mapusyaw na maladilaw na liwanag dito. Maliban sa sikmura ay wala namang sumasakit sa kanya. Natatakot ang dalaga. Sa pakiwari niya ay hindi naman siya namolestiya. Tumayo siya mula sa kama, ngunit lumapit ang isa sa tatlong lalaking nakabantay sa kanya.

"Gising na pala si miss byutipul," saad ng lalaking mukhang manyak kay Cindy. Lumapit ito sa kanya.

Naramdaman ni Cindy ang kamay ng lalaki sa kanyang pisngi. Nanginginig siya sa takot. "Ano'ng gagawin ninyo sa akin?" Nanginginig ang mga labi ng dalaga.

"Wag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Paliligayahin lang kita," saad ng lalaki habang ngumunguya ng bubble gum. Nilapit nito ang mukha sa leeg ni Cindy. "Ang bango mo. Nakakalibog. Tinitigasan ako sa'yo." Ngumisi ito.


---------------

P.S. If you're interested in knowing what happens next, let me know in the comments below. As much as I love seeing votes, I also wish you could tell me your thoughts about the story. Happy weekend, awesome readers! 

Enchanted Series 2: Ang Supling ng Liwanag (superpowers/boyxboy)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!