Trình bày các giai đoạn của tố tụng dân sự?

3.4K 0 2

 Trình bày các giai đoạn của tố tụng dân sự? Lấy một ví dụ cụ thể để làm rõ?

-khởi kiện và khởi tố vụ án dân sự

+quyền khởi kiện thuộc về cá nhân,pháp nhân,các chủ thể khác có quyền lợi bị xâm phạm.tcxh dc khởi kiện một số vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích chung.

+quyền khởi tố vụ án dân sự thuộc về vks .vks cũng có quyền khởi tố vụ án dân sự trên để bảo vệ lợi ích chung nếu ko có ai khởi kiện.

+ng khởi kiện phải làm đơn ghi rõ…

-lập hồ sơ vụ án

+lập hồ sơ vụ án thuộc trách nhiệm của thẩm phán dc phân công giải quyết vụ án và thẩm phán có thể tiến hành các biện pháp điều tra:

.lời khai của dg sự,ng làm chứng

.yêu cầu cqnn,tcxh hữu quan or cd cung cấp bg chứng

.xem xét tại chỗ

.trưng cầu giám định

.yêu cầu cơ quan chuyên môn định giá or lập hội đồng định giá ts có tranh chấp

+nếu điều tra ở ngoài địa hạt của mk thì ta có thể ủy thác cho ta nơi cần phải điều tra thực hiện

+vks cũng có thể yêu cầu ta or tự mk điều tra xác minh nhg vấn đề làm sáng tỏ vụ án

-hòa giải vụ án

-phiên tòa sơ thẩm

-thủ tục phúc thẩm

-thủ tục giám đốc thẩm

-thủ tục tái thẩm

-thi hành án dân sự

Trình bày các giai đoạn của tố tụng dân sự?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!