For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Phân tích khái niệm vi phạm Pháp luật?

9.5K 2 0

Phân tích khái niệm vi phạm Pháp luật? Các dấu hiệu nhận biết? Lấy một ví dụ để làm rõ khái niệm vi phạm pháp luật

-vppl là hành vi trái pl xâm hại các qhxh được pl bảo vệ do các chủ thể có nlhv thực hiện một cách cố ý or vô ý gây hậu quả thiệt hại cho xh..

-các dấu hiệu cơ bản:

+hành vi:ý nghĩa ,tư tưởng của con người đã được thể hiện ra bên ngoài bằng hành động(hv hành động) or ko hành động (hv ko hành động)..

-có tính chất trái pl:trái yêu cầu cụ thể của các qppl trái với tinh thần của pl.

-có lỗi:

+lỗi thể hiện quan hệ thái độ tâm lý tiêu cực của chủ thể đối với hành vi trái pl của mình và đối với hậu quả hành vi đó..

+vppl là hành vi trái pl được thực hiện bởi những chủ thể có khả năng nhận thức được hành vi trái pl và hậu quả mà hành vi đó có thể gây ra cho xh nhưng vẫn thực hiện.

-có quan hệ nhân quả:có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pl và hậu quả do hành vi đó gây ra..

èđể xác định rõ loại vi phạm và tên 1 hành vi vppl cụ thể ngoài 4 dấu hiệu trên ng ta còn phải xác định rõ chủ thể vi phạm là ai ,qhxh bị xâm phạm(khách thể của vppl), mức đọ thiệt hại cho xh(hậu quả), quan hệ nhân quả,động cơ,mục đích,phương tiện,thời gian địa điểm vi phạm..

Vd:ko nộp thuế cho chi cục thuế địa phương..

Cướp của,giết người..

Phân tích khái niệm vi phạm Pháp luật?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!