Chapter 1

14.8K 298 5

MASAYA akong kumakain ng lunch sa isang restaurant kasama ang bestfriend kong si Anji nang may pumasok na lalaki.

The guy stood 5'11 or 6' feet in height.He strides with so much confidence and he's got so much appeal.

Hindi lang ako ang napatigil at napalingon sa lalaki dahil pati rin ang iba pang kababaehan na nandirito.

Pumwesto ito ikalawang mesa mula sa'min at umupo na nakaharap sa'kin.

"Ano ba ang tinitignan mo?" Tumalikod si Anji para tignan ang lalaking nakikipag-usap na sa waiter,"Omg! Siya iyan! Angel,siya iyong crush ko!" Pabulong na saad niya.

"A-ano?"

"Siya iyong crush ko! Iyong sinasabi kong Joshua,siya iyon! Omg!" Napakurap ako dahil sa excitement ni Anji at namumula ang mukha nito.

Tumango nalang ako.

"Iyon lang? Wala kang sasabihin tungkol sa kanya?"

"Ano naman ang sasabihin ko?"

"Na gwapo siya?" She asked sarcastically.

I scoffed.

Oo nga,gwapo siya pero ayokong sabihin iyon no. I just don't like saying it.

"Hindi mo siya kilala?" Tanong ni Anji kaya umiling ako,"Alam mo bang ang magpipinsan na mga lalaki sa kanila ay tinatawag nilang Blue-eyed Adonis?" Nangunot ang aking noo

"Bakit naman?"

"Hindi ba obvious?"Tanong nito sa tono na para bang ang stupid ng question ko.

"Alam ko,obvious sa blue-eyed adonis pa lang na term pero bakit kailangan pa silang pangalanan?"

"Kasi nga ang gu-gwapo nila.Actually, apat silang magpi-pinsan pero babae ang isa. Maganda rin iyon at mas bata pa sa'tin ng tatlong taon.

"Si Drake ang eldest who's now married to a woman named Annika kaya ekis na iyon sa listahan ng mga pinaka gwapong lalaki dito sa Pinas because he's taken,Then si Joshua,my love,ang pangalawa," napailing ako sa sinabi ni Anji.

"He's the playboy in their family and lastly si Ellison, we don't see him often kasi usually nasa ibang bansa ito doing photoshoots and stuff." Namangha ako dahil parang kilalang-kilala niya ang mga taong iyon. Did she do a research para sa crush niya?!

"Paano mo nalaman ang tungkol doon?"

"It's not impossible since nasa business magazines sila palagi at may nasasagap din ako na balita patungkol sa kanila." Ani niya na parang wala lang iyon at normal lang.

Sumulyap uli ako sa lalaki at agad  napabalik ang tingin ko sa aking pagkain nang magtama ang mga mata namin.Inusog ko ang aking upuan para matapat talaga ako kay Anji at para hindi ko rin makita ang lalaki.

Ba't pa ba ako sumulyap sa kanya?!

"CR lang ako. Mag re-retouch muna ako baka makita ako ni Joshua!" Kinikilig niyang saad.

"T-teka,huwag-" gusto kong sabihin sa kanya na huwag umalis pero hindi talaga siya nagpa-awat.

Nagpatuloy nalang ako ng kain pero naramdaman kong may nakatingin sa'kin kaya nag-angat ako ng tingin.

Nagtama uli ang mga mata namin sa lalaking nasa unahan.Nakahalukipkip ito habang nakasandal sa upuan and he's smirking at me!

Beguile #2:Joshua De Gracia(DG Series)COMPLETEDBasahin ang storyang ito ng LIBRE!