Bölüm 26

208 15 6

Barry ise koşmaya devam ediyordu arkasına baktığında ise onlar yoktu bunu üzerine Caitlin ile konuşmaya çalıştı ama başaramadı ikisi de birbirleriyle konuşmaya çalışıyorlardı ama sonunda Barry'nin aklına düşürmüş olabileceği aklına geldi ve geldiği yönün tersine doğru etrafa bakarak koşmaya başladı bulduğunda ise Caitlin'İn bağrışları devam ediyordu 

C: BARRY.......Barry

B: Buradayım Caitlin

C: Niye cevap vermiyorsun 

B: Kulaklığımı düşürmüşüm 

Barry gülerken Caitlin hala ona kızmakla meşguldü

C: Neye gülüyorsun ben çok ciddiyim

Ama Caitlin de daha fazla dayanamadı ve onunla birlikte gülmeye başladı

C: Tamam yeter gülmeyi bırak 

B: Tamam tamam 

Barry gülmeyi kesti ama bir kaç saniye sonra yine gülmeye başladı

C: Sen bana mı gülüyorsun

B: Evet sana gülüyorum

C: Yaa tamam yeter artık

B: Tamam tamam bu sefer gerçekten gülmeyi kestim tamam mı 

C: Tamam 

B: Caitlin benim şimdi kapatmam lazım

C: Bir şey mi oldu Barry....BARRY!

Barry konuşamıyordu çünkü karşısında maskesiz olan Zoom duruyordu

B: SEN BİZE YALAN SÖYLEDİN

Z: EVET SİZE YALAN SÖYLEDİM 

Z: EVET SİZE YALAN SÖYLEDİM 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
The FlashRead this story for FREE!