Các ngày lễ trong năm

38.9K 10 2

CÁC NGÀY LỄ TRONG NĂM

Tháng 1:

1-1-2008 : Tết Dương lịch

2-1-1963 : Kỷ niệm Chiến thắng Ấp Bắc

6-1-1946 : Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước VNDCCH

7-1-1979 : Chiến thắng biên giới Tây Nam chống quân xâm lược

9-1-1950 : Kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên VN

11-1-1960 : ngày tết trồng cây

13-1-1941 : Khởi nghĩa Đô Lương

27-1-1973 : Ký hiệp định Paris, về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở VN

29-1-1258 : Kỷ niệm chiến thắng Nguyên - Mông lần thứ nhất

Tháng 2:

2-2-1908 : Kỷ niệm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

3-2-1930 : Thành lập ĐCS VN

7-2-1418 : Kỷ niệm khởi nghĩa Lam Sơn

8-2-1941 : Lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng VN

14-2 : Ngày tình nhân valentine

15-2-1943 : Kỷ niệm ngày mất của Kim Đồng

27-2-1955 : Ngày thầy thuốc Việt Nam

Tháng 3:

1-3-1948 : Kỷ niệm chiến thắng La Ngà

8-3-40 : Kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40 đến 2009 là 1969 năm)

8-3-1910 : Ngày Quốc tế Phụ nữ

10-3-1988 : Kỷ niệm ngày mất của đồng chí Phạm Hùng

11-3-1945: Khởi nghĩa Ba Tơ

18-3-1979: Chiến thắng quân Tq xâm lược trên biên giới phía Bắc

26-3-1931: Ngày thành lập Đoàn thanh niên CS HCM

27-3-1946 : Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam

Tháng 4:

25-4-1976: Ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của cả nước

27-4-1998 : Kỷ niệm ngày mất của đồng chí Nguyễn Văn Linh

30-4-1975: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tháng 5:

1-5-1886: Ngày quốc tế lao động

6-5-1951 thành lập Ngân hàngViệt Nam

7-5-1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ

9-5-1945: Chiến thắng chủ nghĩa phát xít

15-5-1941: Thành lập Đội thiếu niên tiền phong HCM

19-5-1890: Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

19-5-1941: Thành lập mặt trận Việt Minh

Tháng 6:

1-6-1950 Quốc tế thiếu nhi

5-6-1972 ngày môi trường thế giới

5-6-1911: Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước

Các ngày lễ trong nămĐọc truyện này MIỄN PHÍ!