Pangarap..

40 0 0

dahil sa gusto mong maranasan ang kaginhawaan sa buhay...

dahil gusto mo ng pagbabago...

dahil gusto mo ng marangyang buhay ...

ipagpapalit mo ba ang Pamilya sa Malking halaga ng Pera ? 

Pangarap..Mga Kuwentong Mamahalin Mo