Workshops at Ayala Museum (2016)

953 21 5

I will be having a Creative Writing for Young Adults workshop at the Ayala Museum in May. Check out the schedule and info here on their FB page: https://www.facebook.com/theayalamuseum/photos/a.156207354399852.29729.155963207757600/1102109789809599/?type=3

Poster here:

Poster here:

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
Publishing and Self-publishing: Advice for WritersTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon