Trinh bay yeu cau chuc nang,nguyen tac thiet ke bo phan o nha o.

1.8K 0 0

8.Trinh bay yeu cau chuc nang,nguyen tac thiet ke bo phan o nha o.

Dinh nghia: nha o la cong trinh chuyen dung dung de o, la noi sinh hoat gia

dinh, tai tao suc lao dong gian don..

Khac voi nha cong cong, nha o : nguoi dung trong cac khong gian chuc nang thuong co quan he hon nhan hoac huyet thong, va mang tinh chat lau dai.

Vi du: Nha o dang nhieu can, nha tang (chung cu), nha o dang biet thu, nha o

lien ke (nha o chia lo, co san vuon hoac khong co san vuon)

Cac bo phan chuc nang cua nha o

1 Bo phan o :

- Phong ngu

- Phong khach

- Phong an ,bep

- Phong sinh hoat chung

- Phong tho ..

2 Bo phan phuc vu: Bep, khu ve sinh, kho, san nuoc (gia cong), san phoi, ban cong, lo gia nghi ngoi ( lo gia la khong gian nghi ngoi chi co mot mat nhin ra ngoai )

3 Giao thong:

- Giao thong dung: giong Cong trinh cong cong, cau thang (bo, cuon).

- Giao thong ngang: hanh lang, nha cau, bang chuyen, loi di lo thien..

Cac loai phong co ban trong nha o:

1 Tien phong la khong gian dau moi noi tiep # cac khong gian khac

la noi de giay dep, mu non va ao khoac de chinh trang y phuc:S 6 # 8m (phong dem khong khi)

2 Phong ngu: khong gian nghi ngoi, hoc tap yeu cau thong thoang va chieu sang, tuyet doi khong duoc bo tri loi di xuyen qua phong ngu de # phong khac

Thuong bo tri cho hai nguoi su dung

S = 12 # 16m. Xu huong lam phong ngu lon do nhu cau: phai trang tri mau sac nhe nhang, lich su, de lam ve sinh

Bo tri ve huong nam va dong nam

Co vi tri kin dao.

3 Phong khach: su dung de giao tiep, le tiec, nuoi day con cai

Yeu cau: - Kin dao, te nhi. La cac khong gian the hien phong cach cua chu nha. Thuong thiet ke voi S: 16 # 20m2 (4 # 5 nguoi)

- To chuc thong thoang tot.

4 Phong an va bep : la khong gian an uong, boi duong cua gia dinh

Yeu cau : phai thong thoang, vat lieu su dung co do chiu lua cao, de lau chui lam ve

sinh. Bep nen dat o huong tay va cuoi gio.

5 Khu ve sinh (WC)

Nha 1 tang nen chia thanh 2 khu : Tam, giat, xi;Rua, tieu tien

Dien tich moi khu (S) = 1,8 # 2m2

Nha nhieu tang thi nen gop chung hai khu neu tren

Yeu cau : khu w.c phai thong thoang chieu sang tot, bo tri o huong tay va cuoi gio.

6 Kho : la noi luu tru cac vat dung khong thuong xuyen su dung.

Vi tri: Phia tren WC, duoi gam cau thang gan bep S = 4 # 6m2

7 Ban cong, lo gia: la noi nghi ngoi hong mat, co the lam san gia cong hoac phoi phong. Thuong duoc bo tri gan phong ngu va phong khach

Trinh bay yeu cau chuc nang,nguyen tac thiet ke bo phan o nha o.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!