Bölüm 22

207 15 0

Grodd Barry'i boynundan tutu ve havaya kaldırdı

Neyse ki Caitlin oradaydı ki Grodd'a seslendi ve onun dikkatini çekebildi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Neyse ki Caitlin oradaydı ki Grodd'a seslendi ve onun dikkatini çekebildi

C: GRODD !!! ONU RAHAT BIRAK !!!!!

Grodd Barry'i duvara fırlattı ve Caitlin'e doğru yürümeye başladı Barry kendine geldiğinde Grodd Caitlin'in yanına varamadan Caitlin'i aldı ve S.T.A.R. labs'e götürdü ve Grodd'un yanına geri döndü Caitlin ise Barry için endişeleniyordu çünkü Grodd sanki Barry'den nerfret ediyor gibi gelmişti Felicity Caitlin ile ilgilenirken Cisco Barry'nin durumunu kontrol ediyordu 

B: Grodd Caitlin'i istiyorsan önce beni yakalaman gerek

Barry süper hızla koşarken Grodd Barry'nin peşinden geliyordu Barry ile Grodd 1 saat boyunca bu şekilde koştu Barry bir süre sonra tökezledi ve düştü Grodd Barry'nin kafasındaki tacı fark etti ve onu çıkardı Grodd Barry'i kontrollü altına almıştı Cisco bunu fark edince diğerlerine söyleyecekti ama  bir şey söyleyemedi ama Caitlin Cisco'nun yanına gelince bunu fark etti bunun üzerine Cisco Caitlin'in çok fazla kızacağı bir şey söyledi

Ci: Felicity sen Barry ile konuşsan belki kendine gelebilir

Caitlin buna çok kızmıştı ama belli etmemeye çalışıyordu Felicity ise başını onaylar anlamında salladı ve onların yanına gelip Barry'nin kendisine gelmesi için bir şeyler söylemeye başladı ama ne söylediyse de faydasız olmuştu Cisco ve Caitlin Barry'nin nerde olduğuna bakıyorlardı bir süre yerinden hiç kıpırdamamıştı ama birden hızla Metro istasyonuna gitti ve rayda durdu ileriden ise bir metro geliyordu Felicity bakışlarını Caitlin'e çevirdi

F: Caitlin bence sen denemelisin

Caitlin ilk başta emin olamadı ama konuşmaya başladı

C: Barry beni dinle başka hiç bir şey dinleme sesime odaklan Barry

sonlarına doğru sesi ağlamaklı çıkmıştı çünkü metro gittikçe yaklaşıyordu 

C: BARRY ORADAN HEMEN UZAKLAŞ !!!!!!

Barry birden kendine geldi ve üstüne doğru gelen metroyu görünce hızla oradan uzaklaştı Grodd ortalıkta olmadığı için S.T.A.R. labs'e döndü geldiği gibi Caitlin onun yanına gitti ve ona sarıldı Caitlin ağlıyordu Barry dayanamadı Caitlin'in suratını ellerinin arasına aldı ve göz yaşlarını sildi

B: Caitlin Snow benden öyle kolay kurtulamayacaksın çünkü ben senin için hep burada olacağım

Caitlin şimdi gülümsüyordu Barry ise birden Caitlin'i öpmüştü Cisco şaşkınlıkla onlara bakarken Felicity ise onlara gülümseyerek bakıyordu Felicity kendine geldi ve Cisco'yu oradan sürükleyerek çıkardı Caitlin ve Barry yalnız kalmışlardı

Caitlin şimdi gülümsüyordu Barry ise birden Caitlin'i öpmüştü Cisco şaşkınlıkla onlara bakarken Felicity ise onlara gülümseyerek bakıyordu Felicity kendine geldi ve Cisco'yu oradan sürükleyerek çıkardı Caitlin ve Barry yalnız kalmışlardı

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
The FlashRead this story for FREE!