A Very Painful Sex Story

29.3K 77 33

"Shit! A-Aray Nick tigil mo na ang sakit, nadugo na. Araaaaay. Di ko na kayaaaaa"

It hurts :( A Very Painful Sex Story..