A Very Painful Sex Story

42.9K 108 40

"Shit! A-Aray Nick tigil mo na ang sakit, nadugo na. Araaaaay. Di ko na kayaaaaa"

It hurts :( A Very Painful Sex Story..