PHONG CHONG CHAY NO

2.9K 3 0

BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

I- VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:

Các tiêu chuẩn thi công được sử dụng để đấu thầu và ký hợp đồng xây lắp bao hàm các điều khoản cụ thể để xác định các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân, môi trường và sức khỏe.

Công ty chúng tôi sẽ thực hiện lập kế hoạch và biện pháp quản lý các chất thải rắn và chất thải đất trong công trình bao gồm:

 Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc thi công đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, tránh nhiểm bẩn không khí do cát, bụi làm ảnh hưởng đến công nhân viên Nhà máy, đến đời sống nhân dân quanh vùng, tránh làm bẩn đường xá.

 Có kế hoạch và biện pháp quản lý về máy móc thiết bị thi công, thiết bị công nghệ và vật liệu. Biện pháp bảo đảm an toàn cho thiết bị và công nhân, biện pháp chống cháy nổ, biện pháp giữ gìn vệ sinh hiện trường thi công. Chúng tôi có xử lý an toàn nước thải, các khu vực vệ sinh, kế hoạch cung cấp nước uống có chất lượng tốt.

 Hoàn trả mặt bằng đối với khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường. San trả lại các bãi vật liệu sau khi lấy đất.

 Tháo dỡ lán trại và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi dời hiện trường thi công.

II- AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ :

1. Tổ chức

 Tại công trường chúng tôi sẽ bố trí một cán bộ phụ trách an toàn bảo hộ lao động chung. Cán bộ này có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp. BCH thiết lập mạng lưới an toàn viên xuống từng đội thi công có danh sách đính kèm gởi TVGS.

 Cán bộ an toàn có nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức các buổi học an toàn lao động cho công nhân theo định kỳ có lập danh sách , ký tên người học và có xác nhận của chỉ huy trưởng công trường, tối thiểu một tháng một lần, kiểm tra an toàn bảo hộ lao động cho công trường hàng ngày. Đối với công nhân mới vào cán bộ an toàn có trách nhiệm tập huấn tại chỗ trước khi làm việc.

 Các an toàn viên có nhiệm vụ hỗ trợ cán bộ phụ trách an toàn nhắc nhở công nhân, lao động thực hiện tốt các quy định về an toàn.

2. An toàn trong thi công

 Công trường phải có bảng nội quy công trường, khẩu hiệu an toàn lao động và bảng quy định an toàn lao động.

 Tại văn phòng công trường phải có danh bạ điện thoại cần liên lạc như bệnh viện, Công an địa phương PCCC, 113...

 Tại khu vực thi công phải được trang thiết bị đầy đủ thiết bị PCCC như: bình CO2 MFZ8, phuy đựng nước, cát, kẻng báo ...

 Nghiêm cấm người có mùi rượu bia vào hoặc làm việc trong khu vực thi công.

 Tất cả các công nhân thi công trên công trường đều phải được trang bị bảo hộ lao động theo qui định mức tối thiểu là giày, nón, quần áo bảo hộ. Đối với công nhân vào làm công tác đặc biệt phải có trang bị bảo hộ riêng theo quy định của Bộ lao động như công nhân hàn, điện, lắp xà gồ, lợp mái...

PHONG CHONG CHAY NOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!