Author's Note

1.1K 8 0
                         

Author's Note:

Una sa lahat, kaya may A/N na para hindi na ako maglalagay ng A/N sa susunod na mga posts dito. Walang PROLOGUE. HAHAHAHA

Pangalawa, this is based on real events, though names were chance for privacy purposes.

Pangatlo, short story lang to. Parang SSAFIL. Hahaha.

Pangapat, ENJOY! =)

PS.

K, R, J, sana masaya kayong tatlo. :D

Last ChanceWhere stories live. Discover now