Author's Note:

Our soundtrack for this chapter: Come Home by One Republic.

Follow me guys on twitter: @sielalstreim

I'm also on tumblr! sielalstreim.tumblr.com :)

+Siel Alstreim+

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chapter 37: For Those Who Were Left Behind

Thinking would really be oppressive if you have no idea what was waiting ahead of you. I should have known about this. Maybe I should just not think at all… But, maybe not. A plan would be crucial for this situation. It was just that this move I was making was not part of the plan. But it was inevitable.

Tatlong katok ang ginawa ko sa Principal’s office. Hindi ko alam kung may idea na ang faculty sa pagbabalik ko. Subalit sa tingin ko, ito ang tamang gawin bago ako mag-crash sa mga dati kong klase. The hell with the right thing! Maybe I somehow got this from staying at Arturia. Kung ikukumpara ko ang mga estudyante ng Montello High at Arturia, siguradong malaki ang pagkakaiba. Arturia students were always thinking. Palagi silang nakatambay sa library. They measure a person by their ability to think. Montello High, on the other hand, would look up to you if you were strong. Hindi sila tumatambay sa library. Palagi silang laman ng detention room. And you would never want to stay in a detention room, would you?

“Come in.” Narinig kong wika ni Principal Steins mula sa loob. Tahimik kong pinihit ang door knob. Dalawang pares ng mga mata ang tumuon sa akin. Ilang segundo akong nakipagtitigan sa may-ari ng isang pares ng mga mata na iyon bago tuluyang pumasok. So he’s here.

“Miss Summer Leondale. This is an unexpected visit from you. But you’re welcome anyway,” nakangiting wika ng punung-guro. He still had his air of authority. Too bad, I didn’t hear his heart-felt speech about Tyler’s death.

“I want to transfer back to Montello,” diretsa kong sagot. Kumunot ang noo ni Ethan na nakaupo sa upuan sa harap ng principal’s desk.

Tumangu-tango naman ang punung-guro na wari ay nag-iisip ng tamang desisyon sa ipinahayag ko. “Maaari ko bang malaman kung bakit nais mong magbalik sa Montello High?” Tanong niya.

I swallowed. “Because I think I’m not done here yet,” sagot ko. Itinuro niya ang upuan sa harap ni Ethan. I hastily sat there and caught Ethan’s stare. He looked like he couldn’t believe I was there.

“Mr. Montreal was just reporting about the Christmas Ball last night. Did you receive the invitation?” Tanong ng principal. I frowned. So it was just a simple invitation from the school? Not from some illegal, underground organization?

“Ah, yes. Pinilit kong umabot subalit malapit nang matapos nang makarating ako,” sagot ko.

Humawak siya sa kaniyang bigote na tila nag-iisip. “I should have seen you there. But anyway, I think I have to brief you on some of the school’s changes. We have some visitors right now. They said that they were interested on investing in our school. Our education system caught their attention and wanted to make a research about it. It was a good opportunity so the management agreed.”

Montello High: School of Gangsters (Published under Cloak Pop Fiction)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!