"Anong nangyari sa 'yo, Camellia? Ibang-iba ka na. The sweet and innocent Camellia I've known had gone. Isang masama at walang pusong Camellia ang nakikita ko ngayon!" Dumilim ang mukha ng ginang at tumalim ang mga mata nito.

"Mas masama ka! Pinatay mo ang anak ko! Kaya nararapat din sa 'yo ang maghirap! Kulang pa 'yan sa lahat ng ginawa mo sa 'kin!" Napahawak si Reghie sa kanyang dibdib sa narinig. Punong-puno ng galit si Camellia. Ibig sabihin ay magkakilala ang kanyang ama at ang ginang dati pa.

"Anong sinasabi mo? Anong anak? Anong pinatay?" naguguluhang tanong ni Enrique.

"Enrique!" Isang boses mula sa kanyang likuran ang gumambala sa pagtatalo ni Camellia at Enrique. Agad niya itong nilingon at ang kanyang ina iyon. Nagmamadali itong lumapit sa dalawa saka hinawakan si Enrique sa braso.

"Halika na umuwi na tayo!" Aya ni Almira.

"Sandali lang Almira—"

"No! I said let's go home!" Her mother looks really mad. Hindi na siya nakatiis pa kaya lumapit na siya sa mga ito.

"Mom, dad."

"Regina just go! Find your lolo and your sister and tell them we're gonna go home!" Her mother almost shouted. Hindi kumilos si Reghie. Kaya muli siyang sinigawan ng ina.

"Go!" Doon siya mabilis na tumalima. Magkanda tapi-tapilok siya sa pagmamadali. She has no idea what is really happening but she was sure that this is worst. Kanina ay nag-iba rin ang pakikitungo sa kanya ni Camellia. Naging malamig ang pakikitungo sa kanya nito na hindi niya alam kung bakit.

Napapitlag siya nang biglang may humaklit sa braso niya dahilan para mapahinto siya sa paglalakad. Nilingon niya ito at si Matthew ang tumambad sa paningin niya.

"Matthew, ano ba? Bitawan mo nga ako!" pinilit niyang hilain ang kanyang braso pero hindi nito iyon pinakawalan.

"Redge, mag-usap naman tayo, please!"

"Please rin Matthew, not now! Kung gusto mo ng sex mamaya sa bahay! For now, layuan mo muna ako!" Wala siyang panahon para makipagdiskousyon dito. Nalukot ang mukha ni Matthew sa sinabi ni Reghie.

"May problema ba?" bigla ang pagsulpot ni Kade.

"Kade, can you please help me to get rid this bastard!"

Natigil ang tangkang paglapit ni Kade nang balaan ito ni Matthew.

"'Wag kang mangialam dito, Kade. Binabalaan kita!" Napatili si Reghie nang bigla na lang siyang pasanin ni Matthew. Pinagsusuntok niya ang likod nito habang tili nang tili. Para siyang isang sakong bigas na pinasan nitong walang kahirap-hirap. Inilabas siya ni Matthew sa bakuran ng Malcolm.

"Hinayupak ka talagang lalaki ka! 'Yong dibdib ko luluwa na!" Asik niya dito.

"Just hold on, malapit na tayo sa sasakyan," kalmadong sabi nito. Ibinaba siya ni Matthew sa may sasakyan sa passenger side at agad nitong in-unlock ang kotse.

"Sakay," utos nito hustong mabuksan ang pinto.

"Matthew, ano ba 'to? Kung gusto mong umuwi—"

My Bastard Ex  (Published Under LIB BARE)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!