For Hire: A Damn Good Kisser

1.6M 15.9K 1.4K

NBSB ka ba?

Wala kang experience sa halik, yakap, o in short virgin ka pa?

Gusto mo bang maging expert sa ganitong bagay para hindi matawag na inosente?

Tawag na sa 0916******* for more info.*Warning: Once na nakipag deal ka, there's no turning back. And expect na after our specialized program, magiging pervert ka. 


For Hire: A Damn Good Kisser (PUBLISHED)Read this story for FREE!