Câu nói hay về đàn ông và đàn bà

1.8K 1 0

01. Sau lưng người đàn ông đích thực là người đàn bà thích đực.

02. Sau lưng người đàn ông yếu đuối là người đàn bà chán chuối.

03. Sau lưng người đàn ông bán chuối là người đàn bà đắm đuối.

04. Sau lưng người đàn ông liệt dương là người đàn bà đáng thương.

05. Sau lưng người đàn ông đẹp zai là người đàn bà (dễ) mang thai.

06. Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không.

07. Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình.

08. Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực.

09. Sau lưng người đàn ông long nhong là người đàn bà long đong.

10. Sau lưng người đàn ông lảm nhảm là người đàn bà thê thảm.

11. Sau lưng người đàn ông nghèo khó là người đàn bà nhăn nhó.

12. Sau lưng người đàn ông hám của lạ là người đà bà lăng chạ.

13. Sau lưng người đàn ông thành đạt là người đàn bà đánh bạc.

14. Sau lưng người đàn ông mê gái là người đàn bà tê tái.

15. Sau lưng người đàn ông mạnh khỏe là người đàn bà thích đẻ.

16. Sau lưng người đàn ông hết tiền là người đàn bà giữ tiền.

17. Sau lưng người đàn ông lắm lộc là người đàn bà thâm độc.

18. Sau lưng người đàn ông mún nghỉ là người đàn bà năn nỉ.

19. Sau lưng người đàn ông ăn tạp là người đàn bà mún đạp.

20. Sau lưng người đàn ông trăng sao là người đàn bà lao đao.

21. Sau lưng người đàn ông chém gió là người đàn bà đứng ngó.

22. Sau lưng người đàn ông gắt gỏng là người đàn bà hư hỏng.

23. Sau lưng người đàn ông cường tráng là người đàn bà phóng khoáng.

24. Sau lưng người đàn ông lụn bại là người đàn bà ăn hại.

25. Sau lưng người đàn ông có chỗ đứng là một người đàn bà thích chỗ cứng.

26. Sau lưng người đàn ông đua xe là người đàn bà sắp đẻ.

27. Sau lưng người đàn ông có nụ cười duyên là đàn bà mê tới phát điên.

28. Sau lưng người đàn ông dại gái là đàn bà thích mồi chài.

29. Sau lưng người đàn ông ga lăng là người đàn bà thích lăng nhăng.

30. Sau lưng người đàn ông đẹp trai là người đàn bà có lắm “chai”.

31. Sau lưng người đàn ông nịnh vợ là người đàn bà lo sợ.

32. Sau lưng người đàn ông ăn kem là người đàn bà ngồi thèm.

33. Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại.

34. Sau lưng người đàn ông mê gái là người đàn bà mê trai.

Câu nói hay về đàn ông và đàn bàĐọc truyện này MIỄN PHÍ!