Chapter 1

117K 3.3K 758
                  

"Cassandra Marlene Valdemor Monteverde-Bachelor of Arts in Ethics, Politics and Economics; SUMMA CUM LAUDE!"

Umuugong pa rin ang mga palakpakan sa tenga ni Cassandra habang tinititigan ang kanyang diploma. Napapangiti siya sa sarili sa tuwing naalala ang masasayang sandali ng kanyang pagtatapos sa Yale University. Masaya siya dahil tapos na ang pagsusunog niya ng kilay, pagpapakamatay sa pag-aaral at pagsunod sa mga bagay na makakapagpasaya sa kanyang mga magulang. Ngayong napagbigyan niya na ang gusto ng kanyang mommy't daddy, panahon na siguro para hilingin niya naman sa kanila ang isang bagay na matagal niya nang kinikimkim sa sarili.

Masaya siya hindi dahil nakapagtapos siya ng isang maipagmamalaking kurso kundi ang pagdating ng pinakahihintay niyang tamang panahon para sabihin sa mga magulang ang kanyang kahilingan. Ngayong nakabalik na siya sa sariling tahanan makalipas ang apat na taong pamamalagi sa Amerika, bukod sa natutuwa siyang makasama ulit ang pamilya ay di na rin siya makapag-antay na kausapin ang kanyang ama't ina tungkol sa isang napakaimportanteng bagay.

Huminga siya nang malalim at inayos ang suot na salamin bago lisanin ang kanyang kuwarto. Kumatok siya sa kuwarto ng mga magulang bitbit ang kanyang diploma.

"M-Mom..." kabadong ngiti niya nang pagbuksan ng ina.

"Yes sweetie?"

"I-Is Dad taking a rest already?" tanong niya nang nanatiling nakatayo sa labas ng pintuan.

"Hindi pa. May binabasa pa siya. Is there anything you need?"

"Eh pwede ko po ba kayong makausap?"

"Sure. Come in." Kinuha agad nito ang atensiyon ng kanyang Daddy. "Hon andito si Cassie, may sasabihin daw sa atin."

Medyo nanlalamig ang mga kamay na pumasok siya sa kuwarto. Umayos ng sandal sa headboard ang kanyang Daddy at inilapag sa kama ang binabasang libro. Naupo rin ang mommy niya sa kama at nagseryosong makinig sa sasabihin niya.

Asiwa't napapalunok na nanatili siyang nakatayo sa harap ng mga ito.

"What does my daughter has to say?" wika ng ama matapos ang ilang sandaling pananahimik niya.

Bago ibuka ang bibig ay inabot niya muna sa ama ang diploma habang pilit namang umiiwas sa mga mata ng kanyang nanay.

"P-Para po sa inyo yan..." usal niya.

Napangiti ang kanyang Daddy habang tinititigan ang diploma. "I'm very proud of you Cassie. Thank you for growing up into a very good daughter. Since you're done with your studies, you can start having training at our company as soon as possible."

"Ah Dad... Mom... tutal natapos ko na po yung course ko..." sambit niya habang magkadikit ang mga palad na animoy nagdarasal. "....pinagbutihan ko naman po ang pag-aaral ko. I worked hard so you can be proud of me. Ngayon po, pwede po bang mag-request naman ako nang para sa sarili ko? " malumanay na tanong niya.

Tumaas ang isang kilay ng ina at medyo nagseryoso naman ang kanyang Daddy.

"Anong request? Don't hesitate, I'll give anything you want," wika ng ama.

"Teka lang," kumokontrang tono agad ng kanyang mommy. "Anong request para sa sarili yang tinutukoy mo? Magboboyfriend ka na ba? Sasagutin mo na si Harry? Hoy Cassandra disi-nuwebe ka pa lang!"

Natawa siya sa inaakala ng ina. "Mom it's not about lovelife, okay?"

Nakahinga nang maluwag ang magulang. "Eh kung ganun anong request?"

THE AWESOME HEIRESS Road to AmbitionTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon