Chapter 1

8K 126 2
                         


MAAGANG nagising si Pie dahil matagal niya nang hinintay ang pagkakataong iyon. Noong araw kasing iyon ay magdedesisyon na ang kanyang Boss sa TGA network kung sino ang makakasungkit ng pinakaaasam asam niyang promotion upang maging news anchor. Kasalukuyan siyang reporter sa isang news program sa tanghali at sa ilang buwan niyang puspusang pagtatrabaho at magagandang komento ng mga manonood sa kanya ay mataas naman ang tiyansa niya ngayon. Ayon sa naririnig niyang tsismis sa opisina ay matunog ang pangalan niya para sa naturang posisyon. Hindi naman sa pagmamayabang pero nararapat naman talaga iyon dahil maganda ang performance niya sa trabaho. Maganda ang ratings ng show mula noong siya ang inilagay doon at nagkaroon na rin siya ng bagong award bilang emerging journalist of the year dahil sa ilang reports na ginawa niya noong mga nakaraang buwan. At sapat naman siguro iyon para matambakan niya si Anjela, ang tanging ka-kompetensiya niya sa kanyang inaasam na promotion pero hindi niya iyon hahayaan.

"O, anak, mag-almusal ka muna," turan sa kanya ng mama niya nang bumababa na siya sa hagdanan. Nag-aalmusal na ito kasama ang kanyang Ama at ang kanyang dalawang nakakatandang kapatid.

"Good Luck, anak." Tinapik siya nito sa kanyang balikat. She can't help but beam at her mother. Nagkatinginan ang kanyang Ate Pilar at ang kanyang ama.

"Kailangan niya talaga ng sandamakmak na Good Luck 'Ma." mapanuyang wika ng Ate Pilar niya. Pati ang kanyang ama ay napangisi rin. Hindi na bago sa kanya ang ganoong eksena. Ang Daddy at ang Ate niya ay maliit ang tingin sa kanya. Palibhasa kasi ay pararehas na matatagumpay at pinagpipitagang mga abogado ang ama niya, pati na rin ang dalawang kapatid niya. Siya lamang talaga ang hindi sumunod sa kagustuhan ng kanyang ama kaya ganoon na lamang ang pagkagalit nito sa kanya nang kumuha siya ng kursong Broadcasting. Hanggang ngayon nga ay minamaliit pa rin siya nito lalo na at sa hindi gaanong sikat na network siya nagtatrabaho. Pero wala namang kaso iyon sa kanya dahil iyon talaga ang gusto niyang gawin at pinaghuhusayan niya rin naman ang kanyang trabaho. She just wanted to prove them that they were wrong about their judgement and she can make it big in her chosen field.

"Alam kong kaya 'yan ni Pie," nakangiting wika ng Kuya Serge niya. Ito lamang at ang Mama niya ang sumusuporta sa kanya. Nginitian niya lang ito at hindi na siya nagsalita pa. Nag-beso na lamang siya sa kanyang Mama at Daddy bago umalis. Wala na rin naman kasi siyang magagawa kung ganoon na ang tingin sa kanya. Ang tanging balak niya lang gawin ay ang patunayan sa Daddy niya, Ate Pilar at sa sarili niya na kaya niyang paunlarin ang kanyang sarili. And by that, she means, snagging that promotion today.

Pagpasok niya sa opisina ay binati siya ng ngiti ng kanyang mga naroon sa news room habang dinadaraanan niya ang mga ito papunta sa kanyang cubicle. Tila ba sa likod ng mga ngiti ng mga ito ay nagsasabi ng "This is the day, Pie!" Aminado naman kasi ang mga ito na karapatdapat naman siya para sa posisyong iyon. Hindi naman nagsisinungaling ang mga ratings.

"Big day, Miss de Castro," nakangiting bati sa kanya ng kaibigan niyang si Cristina Marie na isang news editor doon. Kung mayroon mang super excited sa promotion niya bukod sa kanya ay si Cristina iyon.

"Fingers crossed, Miss Bunag." she grinned. Naupo na siya sa kanyang upuan.

"Ay magre-resign ako kapag hindi ka naging news anchor ngayong araw," natatawang biro ni Cristina. Alam niyang may-kaya naman ang pamilya ni Cristina na kahit hindi ito magtrabaho ay okay lang. Ngunit alam niya rin na mahal na mahal rin nito ang trabaho nito para totohanin ang biro nito.

"Sira kata!" Natatawang wika niya. Baliw din kasi ito minsang si Cristina. Nagkibit-balikat ito.

"Alam naman nating lahat na hindi naman karapat-dapat ang Anjelang iyon sa posisyon. Close lang siya kay Mr. Bernal kaya ganoon." Cristina made a face. Ang tinutukoy ni Cristina na Mr. Bernal ay ang Boss nilang si Erick Bernal. Natawa na lamang siya rito pero iyon rin naman ang naririnig niyang tsismis sa opisina. Lagi daw nakikitang magkasama sina Mr. Erick Bernal at si Anjela. And speaking of which, she turned her head when she heard her officemates greeting Mr. Bernal. Doon niya nga nakita na kakapasok pa lamang ni Mr. Bernal sa opisina kasama si Anjela. Nagtatawanan pa ang mga ito kaya napataas-kilay sila ni Cristina.

BGS 2: The Beach Club Book 2- Daniel ElizaldeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon