23. Gateway of the mind

2.7K 88 8
                  

V roce 1983, tým hluboce zbožných vědců provedl radikální experiment v neznámém zařízení. Vědci se domnívali, že člověk bez přístupu k jakýkoliv smyslům a způsobům, jak vnímat podněty, by měl být schopen vnímat Boží přítomnost. Věřili, že oněch pět smyslů zahaluje naše povědomí o věčnosti, a bez nich by byl člověk skutečně schopen navázat kontakt s myšlenkami Boha. Jeden starší muž, který tvrdil, že nemá pro co žít, a co ztratit, byl jediný subjekt, který se nechal testovat dobrovolně. Aby ho odtrhli od všech svých smyslů, vědci provedli složitou operaci v němž byl každý smyslový nerv, co se napojoval do mozku, chirurgicky oddělen. Ačkoli si testovaný subjekt zachovává plnou kontrolu nad svalovou funkcí, nemohl vidět, slyšet, byl zbaven chutě a schopnosti vnímat vůně. Nebyl žádný způsob, jak komunikovat s okolím, ani jak okolí vnímat.

Byl uzavřený sám se svými myšlenkami...

Vědci ho monitorovali, ale to jediné, co mluvil nahlas o svém stavu mysli byly neuspořádané, nezřetelné věty, které nemohl ani on sám slyšet. Po čtyřech dnech muž prohlašoval, že slyšel tlumené, nesrozumitelné hlasy v hlavě. Za předpokladu, že to byl nástup psychózy, vědci se začali strachovat o mužovo zdraví...O dva dny později muž vykřikl, že slyšel, jak s ním mluví jeho mrtvá manželka, a že i on s ní mohl komunikovat. Vědci byli překvapení, ale nebyli dostatečně přesvědčeni, dokud subjekt nezačal jmenovat mrtvé příbuzné vědců...Mluvil o věcích, které znají pouze jejich mrtví členové rodiny. V tomto okamžiku, značná část vědců opustila studii.Po týdnu hovoří s zemřelého prostřednictvím svých myšlenek, předmět se stal nešťastný, říká hlasy byly ohromující. V každý okamžik, jeho vědomí bylo bombardováno stovky hlasů, které odmítly, aby ho nechali na pokoji. Často se vrhl proti zdi, se snaží vyvolat reakci bolesti. Prosil vědci pro sedativa, aby mohl uniknout hlasy spánkem. Tato taktika pracoval tři dny, dokud se začal mít vážné noční děsy. Předmět opakovaně řekl, že on by mohl vidět a slyšet zesnulý ve svých snech.Jen o den později začal křičet a vyškrábat si z důlků lebky jeho nefunkčních oči v naději, že spatří něco z hmatatelného světa. Hysterický muž začal říkat, že hlasy mrtvých byly ohlušující a nepřátelské, dokonce začaly mluvit o pekle a konci světa. Na jednom místě, křičel ,, Žádné nebe, žádné odpuštění"

po dobu pěti hodin v kuse. Neustále prosil, aby ho zabili, ale vědci byli přesvědčeni, že je blízko navázání kontaktu s Bohem.Po dalším dni již subjekt nemohl tvořit souvislé věty. V šíleném záchvatu si vykousl kus masa z paže. Vědci ho vrhli do zkušební komory a přivázali ho ke stolu, aby nemohl zabít sám sebe. Po několika hodinách se předmět přestal bránit a křičet. Díval se nepřítomně do stropu, nechal stékat po svém zuboženém obličeji slzy. Po dvou týdnech se musel nechat muž rehydratyzovat, jelikož všechny své tělesné tekutiny dostal z těla pláčem. Nakonec otočil hlavu a i přes jeho slepotu, navázal soustředěný oční kontakt s vědci a zašeptal...

,, Mluvil jsem s Bohem, a on nás opustil"

CreepyPasta Stories (Cz překlad)Kde žijí příběhy. Začni objevovat