Kinh tế vĩ mô

9.6K 11 3

Câu 1:

a)Mục tiêu của kinh tế học vĩ mô:

·        Mục tiêu sản lượng:Là đạt được sản lượng thực tế cao tương ứng với mức sản lượng tiềm năng,tốc độ tăng trưởng cao,vững chắc.

·        Mục tiêu việc làm:Tạo được nhiều việc làm tốt,hạ thấp tỉ lệ thất nghiệp và duy trì ở mức thất nghiệp tự nhiên.

·        Mục tiêu ổn định giá cả:Hạ thấp và kiểm soát được lạm phát trong điều kiện thị trường tự do.

·        Mục tiêu kinh tế đối ngoại:Ổn định tỉ giá hối đoái,cân bằng cán cân thanh toán.

·        Phân phối công bằng.

àNhững mục tiêu trên thể hiện một trạng thái lý tưởng .Trong thực tế các chính sách kinh tế vĩ mô chỉ cần tối thiểu hóa các sai lệch thực tế so với các trạng thái lý tưởng .Trong một số trường hợp cần chú ý đến những mâu thuẫn cục bộ( mấu thuẫn giữa mục tiêu 1-5 ;2- 3;3-4).

b)Để thực hiện các mục tiêu này chính phủ thường phải sử dụng 5 chính sách kinh tế vĩ mô:

·        Chính sách tài hóa:Nhằm điều chỉnh thu nhập và chi tiêu của chính phủ để hướng nền kinh tế vào một mức sản lượng và việc làm mong muốn.Công cụ của chính sách tài hóa là chi tiêu của chính phủ(Tác động trực tiếp đến tổng cầu và sản lượng) và thuế(làm giảm các khoản thu nhập vì thế làm giảm chi tiêu của khu vực tư nhân nên cũng tác động đến tổng cầu và sản lượng.Trong ngắn hạn  chính sách tài hóa tác động đến sản lượng thực tế và lạm phát phù hợp với mục tiêu ổn định kinh tế.Trong dài hạn chính sách tài hóa điều chỉnh cơ cấu kt giúp cho sự tăng trưởng và phát triển lâu dài.

·        Chính sách tiền tệ:Liên quan đến 1 số vấn đề lạm phát tác động đến đầu tư tư nhân ,hướng nền kt tới mức sản lượng và việc làm mong muốn.Công cụ là cung ứng tiền tệ và lãi suất(khi NH TW thay đổi cung tiền lãi suất tăng hoặc giảm tác động đến đầu tư tư nhân ảnh hưởng đến tổng cầu và sản lượng.Chính sách tiền tệ còn tác động đến GNP thực tế về mặt ngắn hạn,GNP tiềm năng về mặt dài hạn.

·        Chính sách thu nhập:Điều tiết thu nhập của nền kinh tế ,ngành kt ,các nhân,về hàng loạt các biện pháp và công cụ mà chính phủ sử dụng nhằm tác động trực tiếp đến tiền công ,giá cả để kiềm chế lạm phát.

·        Chính sách kt đối ngoại:Ổn định tỉ giá hối đoái và giữ cho sự thâm hụt cán cân thanh toán ở mức có thể chấp nhân được.Gồm các biện pháp giữ cho tỉ giá hối đoái cân bằng,các qui định về hàng rào thuế quan,bảo hộ  mậu dịch,biện pháp tài chính và tiền tệ khác,tác động vào hoạt động xuất khẩu.

Chính sách ngành nghề:Liên quan đến cơ cấu ngành nghề,tổ chức ngành nghề ,chính sách ngành trong nước và nước ngoài.

Câu 2:

. Nêu và phân tích các mối quan hệ kinh tế cơ bản của ktvm?
- Tăng trưởng và thất nghiệp: theo quy luật OKUN thì trong các điều kiện yếu tố khác không đổi, khi sản lượng thực tế của 1 năm cao hơn sản lượng  tiềm năng của năm đó 2,5% thì tỷ lệ thất nghiệp giảm đi 1% so với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên

Kinh tế vĩ môĐọc truyện này MIỄN PHÍ!