Chương 36

1K 64 0

Chương 36: Đệ tam thập lục thoại điều tra, chia làm hai đường điều tra ngầm

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một mình đi vào phế tích tìm đầu mối, Công Tôn cùng Bàng Thống một mình ở bên ngoài, có bao nhiêu khó chịu cũng không cần nói, huống chi hai người còn ngồi chung trên cùng một con ngựa.

Bàng Thống chỉ thấy Công Tôn cúi đầu nhìn nơi khác, liền cười, "Ta còn tưởng rằng lời đồn đãi trên giang hồ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hợp nhau là thật, không ngờ tới hai người bọn họ thân thiết như vậy."

Khóe miệng Công Tôn co giật, nói thầm: như vậy cũng gọi là thân thiết à? Lúc hai người bọn họ thân thiết ngươi còn chưa nhìn thấy qua mà.

"Uy." Bàng Thống sáp lại nhìn Công Tôn, "Ngươi ghét ta?"

Công Tôn nhìn hắn, cười khan, "Làm sao sẽ. . . Bàng tướng quân người người kính ngưỡng."

Bàng Thống thấy Công Tôn cười miễn cưỡng với hắn, liền nói, "Ngươi cũng là tên hẹp hòi, văn nhân mà, lòng dạ rộng rãi chút, ta không phải là chiếm chút tiện nghi của ngươi thôi sao."

Hàm răng Công Tôn nghiến vang ken két, rủa thầm ngươi còn dám nói đến chuyện đó, nhưng tuân theo truyền thống tốt đẹp của Khai Phong phủ đối khách nhân vẫn luôn lễ ngộ có thêm, Công Tôn vẫn cười khan, "Làm sao sẽ chứ, cũng là tướng quân ngươi, một võ tướng, làm sao cứ lòng tiểu nhân như vậy?"

Bàng Thống tiếp tục cười, "Tiên sinh thật thú vị."

Công Tôn cũng cười, "Tướng quân cũng không tệ."

. . .

Lúc Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trở lại, đã nhìn thấy Bàng Thống cùng Công Tôn ngồi ở trên ngựa, hai người mỉm cười nhìn nhau, tràng diện có chút quỷ dị.

Nhìn nhau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng lên ngựa, mọi người chạy về hướng Dĩnh Xương phủ.

Công Tôn ho khan một tiếng, hỏi hai người tình huống, Triển Chiêu đem chuyện phát hiện giấy tiền vàng bạc nói.

"Còn có người sống?" Công Tôn tâm niệm vừa động, "Nhưng vậy cũng dễ làm."

"Miêu nhi, chúng ta đi tìm Tri phủ kia trước?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, bảo, "Bốn người chúng ta mục tiêu quá lớn, cùng đi sợ rằng bị phát hiện, ngoài ra, ta nghĩ đi đường phố Dĩnh Xương phủ nhìn thử, còn có tiền trang bị diệt môn."

"Vậy thì chia nhau hành động." Bạch Ngọc Đường bảo, "Hai ta ra đường, Công Tôn cùng Bàng Thống đi nha môn Tri phủ, Công Tôn vừa lúc có thể bắt mạch cho Huyện thái gia kia."

Công Tôn than thở, Triển Chiêu còn không để hắn trong lòng, chớ nói chi là Bạch Ngọc Đường. . . Hai tiểu tử này coi như là đem mình vứt cho Bàng Thống rồi!

Một đường không lời, đến cửa thành, bốn người chia nhau hành động, Bàng Thống mang theo Công Tôn xuống ngựa, dọc theo đường tìm một khách điếm bí mật một chút, sau khi giao mã cho tiểu nhị đưa đến chuồng ngựa, liền từ cửa sổ ra ngoài. Bàng Thống mang theo Công Tôn, hai người đi nóc phòng, xuyên hẻm nhỏ, đi tới hậu viện nha môn Tri phủ, leo tường tiến vào trong nha môn.

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!