For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

1

6K 192 8


"Mama gali užeiti! "      Sušunku ir užverčiu skaitytą knygą.

     Mama kyšteli galvą į mano kambarį, bet pati dar stovėdama už durų, apsižvalgo tarsi be manęs dar kas nors galėtų čia būti.  Po kelių sekundžių ji plačiai atidaro duris ir su maža šypsenėle eina link mano ne pernelyg  didelios lovos. Klestelėjusi prieš mane įsižiūri su sudominta veido išraiška

" Mokykloje viskas tas pats "      Ji linkteli lyg suprasdama ir skatindama tęsti toliau

" Dar maišau klases, bet viena iš klasiokių man padeda "       Nusišypsau priešais save sėdinčiai bei ausis ištempusiai mamai

" Ar tu jau susiradai draugų ? "      Pasiteirauja ši

     Aš buvau nepasiruošusi tokiam staigiam mamos klausimui. Ar aš susiradau draugų? Kam tai? Aš į mokyklą einu mokytis,  ne naujų pažinčių ieškoti.

" Na mokiniai tikrai nėra draugiški. Aš maniau, kad tik filmuose, mokyklose yra populiariausių ir nepopuliariausių mokinių sluoksniai. Ir tai tikrai nepanašu į mano senąją mokyklą"      Lengvai dūstelėjau

      Mama tarsi paskesta savo mintyse, bet neilgai. Ji sumirksi taip duodama leidimą man toliau pasakoti

" Na, o mokytojai, jie visi vienodi. Akivaizdu, kad jiems tikrai įgrysęs jų darbas. Ypač, kai reikia mokinius siuntinėti pas direktorių, dėl drausmės pamokoje "      Pasimuisčiau savo sėdimoje vietoje, kad isitaisyčiau šiek tiek patogiau

" Tai skamba nekaip. Tiesiog noriu, kad būtum tokia, kokią aš tave auklėjau. Kimberly tu neprivalai pritapti prie kitų mokinių. Tu esi tu, žinai tai tiesa? "

" Mama, žinau tai. "      Niuriu balsu patikinu ją 

     Nežinau kas turėtų nutikti, kad sugalvočiau pasikeisti. Ir be to kaip aš galėčiau pasikeisti? Nusidažyti plaukus ryškiai rožine spalva? Prisiauginti į šluotas panašias blaksties? O galbūt išsitatuiruoti ką nors neturinčio prasmės? Ne, ačiū.

" Ar tu pakalbėjai su mokytojais dėl mokslo metų pabaigos egzaminų? Dabar tai tikrai aktualu " Šyptelėjau mamai prieš pradedant pasakoti

" Taip! Jie atsakė, kad dėl to nesirūpinčiau ir kad man tikrai tai pavyks "      Mama smarkiai išsišiepė išgirdusi mano atsakymą, na o veliau palinkusi link manęs apkabino ir pabučiavo į skruostą

" Didžiuojuosi tavimi "      Šypsena nedingo nuo jos veido net jai išeinant iš kambario

      Aš net dabar galvoju kaip man seksis koledže. Tai bus kažkas naujo ir ten man tikrai patiks.. Mano mintis nutraukė mama pakartotinai įkišusi galvą į kambarį

" Tavo krikšto mama bus čia mažiau nei už valandos, susiruošk "

    Tai pasakiusi ji vėl trinktelėjo durimis taip jas uždarydama iš kitos pusės. Mano krikšto mama. Gan įdomu. Pastarąjį kartą ją mačiau per savo 15-ajį gimtadieni, kai ji man padovanojo sidabrinę apyrankę su mano vardu. Būtų mielą tai užsidėti, kai ji bus čia.  Pajudėjau iš kambario link vonios pusės. Vonioje susitvarkiusi grįžau atgal į savo kambarį. Išsidžiovinusi plaukus užsisegiau apyrankę su savo vardu. Atsisėdau ant lovos ir nuo žemės paėmiau knygą, kurią skaičiau prieš mamai įsiveržiant į kambarį. Galiu teigti jog, kai kuriuose vietose šis romanas net banalus. Man patinka tokio pobūdžio literatūra. Ten nėra taip, kad susitiko pasimylėjo išsiskyrė išdavė vienas kitą na, o tada vėl susitiko susipyko ir tada vienas iš jų nusižudo. Tai per daug užkrautų mano galvą. Išgirdau moteriškės balsą apačioje laiptų. Staigiai padėjau knygą į jos vietą prie savo lovos ir dar kartelį apžvelgiau save veidrodyje.

" Kim! Leiskis žemyn "      Mamos balsas sušuko mano vardą

    Atidariusi savo kambario duris pasukau link laiptų, vedančių į apačią. Nulipusi koridoriuje nieko neaptikau. Pasukau virtuvės pusės link.  Vos įžengus į virtuvę buvau stipriai suspausta krikšto mamos glebyje. 

" Sveika Kimberly!. Kaip tu užaugai, negaliu patikėti savo akimis! "      Sušuko ji ir atsigręžė atgal į mano mamos pusę lyg žvilgsniu klausdama ar tai tikrai aš

" Sveika Anna "      Pasisveikinau su savo krikšto mama ir atsisukau į savo puseserę sėdinčią prie stalo.  

     Oh, na iš išvaizdos ji tikrai subrendo. Paskutinį kartą, kai ją mačiau ji visą laiką kartojo, kad norėtų gyventi su manimi. Teigė jog norėtų turėtį seserį kaip aš. Apibendrinant : ji buvo tikra mažvaikė.

" Sveika Alison "      Nusišypsojau jai ir apkabinau

" Seniai bematyta Kim "      Nusišypsojo ji man atgal       

" Sėskitės. Jauskitės kaip namuose. Anna tau kavos? Kim ir Ali jums tikriausiai arbatos "       Pasiteiravo mama

" Taip žinoma "      Atsakė Alison

    Ji mano pusseserė, bet niekada artimai nebendravom.Galbūt kažkiek vaikystėje, kai mums aktualios temos buvo - leles ir kaip jas gražiau papuošus.  Nekęsti jos pradėjau, tą akimirką, kai įėjusi į savo kambarį radau ją stovint vandens baloje, viduryje kambario. Stiklo šukės mėtėsi įvairiose kambario kampeliuose, o mano auksinė žuvelė gulėjo ant kilimo, neberodydama gyvybės ženklų. 

" Kimberly ar tai tapati apyrankė kurią aš tau dovanojau 15- ioliktojo gimtadienio proga? "     Krikšto motina prikelia mane iš prisiminimų

" Taip "      Nusišypsau jai, bei pirštais pasitvarkau apyrankę

" Gera žinoti, jog ji tau tikrai patiko "      Po sakinio ji gurkšteli kavos

      Nuleidu akis į savo puodeli arbatos, bandydama ignoruoti jos žodžius. Mano krikšto mama mano, kad apyrankė man labai patiko ir ją nešioju visą laiką. 

" Mergaitės ar nenorėtumėt rytoj kur nors išeiti? Kadangi Ali puikiai viską čia pažįsta, galėtų kur nors pasilinksminti su Kimberly. Atrakcionai? Kinas? Kim per dieną lauke būna 40 minučių. Nueinant į mokyklą ir pareinant iš jos "      Tarsi sudėjavo mano mama

" Taip, būtų šaunu! Taip Kimberly?! "      Atsisukusi į mane sušuko Ali

     Akivaizdžiai susiraukiau nužvelgdama ją. Kas tai per emocijos?  

Leicester CityRead this story for FREE!