Âu Mai Gót ( Oh My God ấy )

61 9 19
                  

tr ơi, hôm nay chứng kiến cảnh hot trg lớp 7/1 O_O

Đôi lời: sao mình ko thoát khỏi "duyên phận " này z. Gần 3 năm r, 3 năm đó, chỗ ngồi của minh cứ giữa 1 cặp r. Và thế là hôm nay, Sera chứng kiến cảnh động tr, 2 ng đó hôn nhauuuuu >_<. Hoàn cảnh là như thế này.

- Cả lớp xếp hàng lên phòng máy. ( ko hổ danh lớp phó kỉ luật, giọng tốt thấy mà ớn )

và thế là bạn gái đó đi xuống chỗ của Sera và thằng con trai đó ( mỗi bàn ngồi 2 ng mà )
- Q, đi lẹ lên nè
Q im một hồi, nhìn A ( bạn gái ấy ) r 2 ng hôn nhau ngay môi trg 1s.

Sera đứng bên cạnh mà hết hồn, Ko. SỐC mới đúng, đg trg trường và g học mà làm chuyện. động tr. mà còn ác nữa nè, sáng g cứ nghe ng ta kể chuyện của cặp khác trg lớp mới ghê . Sao số Sera khổ quá z =="
( nói trc nha, Sera kể ko hay nhá, kể chuyện kinh dị mà ng ta còn cười là hỉu, nên ai đọc cái này mà ko thấy j thì đừng trách Sera, chứng kiến mới ghê )

TôiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz