Chapter 1: Ang kakaibang mundo ng hayskul

84 2 0

     Mabait, malumanay, mahinhin, tahimik na hindi man lamang kumikibo maliban na lamang kung siya ay iyong tatanungin, yan ang sasabihin sa iyo ng mga hindi talaga nakikilala si Hannah Garcia.

Isang perpektong nilalalang sa mga mata ng kaniyang mga kakilala dahil hindi man lamang ito lumalabas.

Sa paaralan, simbahan at bahay lamang ang iniikutang mundo.

Walang gaanong kakilala sa labas ng kanilang bahay maliban sa kaniyang mga kamag-anak at kamag-aral.

Bakit nga ba siya naiiba?

Marunong ba siyang makihalubilo sa ibang tao?

Ganoon ba kastrikto ang kaniyang mga magulang?

Pinagmamalupitan ba siya kung may nagagawa siyang hindi tama?

Magmula ng siya ay bata pa ay talagang palaaral na siya mahilig magbasa at gumuhit.

Ang mga libangan ay nalilimit lamang sa bahay halimbawa na lamang ang chess, checkers, mga board games at ang kaniyang mga laruan.

Ang kaniyang mga tanging kalaro ay ang kaniyang mga pinsan. Sila lang din ang nakukumbidahan sa kaniyang mga kaarawan.

Kung iisipin ay nakakabagot ang kaniyang buhay (pati siya)  paulit ulit ang mga pangyayari

hanggang siya ay pumasok  sa kakaibang mundo na tatawagin nating mataas na paaralan (high

school) :D at dito magsisimula ang kaniyang paglalakbay upang tuklasin kung sino ba talaga siya.

Hayskul.

Isang magulong mundo kung saan ay tayo ay unti-unting nagbabago depende kung papaano.

Isang lugar kung saan ay malaya tayong mag-isip ng ating mga pangarap hanggang tayo ay mag-kolehiyo.

Isang lugar kung saan malaya tayong sumali sa iba't ibang grupo o organisasyon, mga grupo ng kaibigan.

Dito magsisimula ang mga ala-alang maitatabi natin hanggang tayo ay tumanda na patuloy pa rin tayong pangingitiin. 

****cont.****

Unang araw ng pasukan. Makikita dito ang mga nerbyos na mga ngiti ng mga estudyante na bago

sa paaralan.

Ang ibang estudyante ay gusto ng magandang simula at magkaroon ng maraming kaibigan.

Ang iba naman ay iniisip na kaagad na umuwi at ipagpatuloy ang naudlot na panaginip na nahinto

dahil sa maagang paggising sa umaga.

Ang iba parang wala lang.

Unang silid sa unang taon ng hayskul : 101. Dito magsisimula ang mga nais na pagbabago ni Hannah Garcia. 

Simula na ng unang klase at nagpapakilala ang lahat na may ngiti sa labi.

High school eh. :D First impression matters.

Iniisa isa na sila pero dahil unang araw ay hindi kaagad matandaan ni Hannah ang mga pangalan nila.

May mga nagbigay naman talaga ng magaling na panimula iyong hindi mo dali-daling

makakalimutan dahil sa maganda at gwapo sila at malakas ang dating.

"Hi I am Claire Santos" sabi ng kaniyang katabi sa upuan 

"Hi ako naman si Hannah Garcia." sagot niya

"May honor ka ba noong elementary?" tanong ni Claire.