Các hình thức quản lý dự án

5.9K 7 2

4.1. Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Là hình thức chủ đầu tư có đủ năng lực quản lý dự án theo quy định của pháp luật tự trực tiếp quản lý các công việc của dự án, có 2 dạng sau đây:

- Không lập thành ban quản lý dự án: Chủ đầu tư sử dụng bộ máy hiện có của mình để trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện dự án. Mô hình này được áp dụng đối với dự án quy mô nhỏ có tổng mực đầu tư dưới 7 tỷ đồng, khi bộ máy của chủ đầu tư kiêm nhiệm được việc quản lý thực hiện dự án.

- Lập ban quản lý dự án: Chủ đầu tư lựa chọn để quyết định thành lập ban quản lý dự án để thay mặt chủ đầu tư quản lý toàn bộ công việc từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng

Ưu điểm:

+ Chủ đầu tư quản lý công việc của dự án do đó có thể cho phép giải quyết nhanh những vướng mắc trong quá trình thực hiện mà không cần phải thông qua tổ chức khác

+ Chi phí chi trả cho hoạt động quản lý dự án không lớn

Nhược điểm:

+ Tính chuyên nghiệp trong quản lý dự án không cao

+ Trang thiết bị cho hoạt động quản lý dự án cũng hạn chế

+ Vai trò giám sát trong quản lý dự án không được mở rộng bằng các hình thức khác Khi đó, mối quan hệ bên trong quá trình thực hiện dự án như sau:            

4.2. Hình thức chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án

Chủ đầu tư không có năng lực quản lý dự án theo pháp luật mà phải ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn chuyên nghiệp làm công tác quản lý dự án.

Tổ chức tư vấn quản lý dự án phải có đủ năng lực thực hiện theo quy định của  pháp luật và là một pháp nhân kinh tế có đủ năng lực kí kết hợp đồng. Trách nhiệm, quyền hạn của tư vấn quản lý dự án được thực hiện theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên. Tư vấn quản lý dự án được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn tham gia quản lý nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận và phù hợp với hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Khi áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư vẫn phải sử dụng ccacs đơn vị chuyên môn thuộc bộ máy của mình hoặc chỉ định đầu mối để kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn quản lý dự án.

Ưu điểm:

- Tính chuyên nghiệp trong quản lý dự án cao, kinh nghiệm quản lý được đúc kết qua nhiều dự án, trang thiết bị dùng trong quản lý đầy đủ và được sử dụng khả năng tối đa. Chất lượng đồng bộ và tốt

- Góp phần mở rộng được khả năng giám sát XH trong thực hiện dự án:

Ở nước ta hiện nay chưa áp dụng rộng rãi hình thức thuê tư vấn thực hiện dự án, chỉ thuê thực hiện một số công việc trong quản lý dự án mà thôi.

Hạn chế:

- Kinh phí cho hoạt động quản lý dự án phải chi trả nhiều.

Các hình thức quản lý dự ánĐọc truyện này MIỄN PHÍ!