For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Quăng thái tử đi ngoại tình

7.1K 39 1

QUĂNG THÁI TỬ ĐI NGOẠI TÌNH

Tác giả: Trầm Du

õõõ

Thể loại: xuyên không , ngọt văn

õõõ

Độ dài: 308 chương

õõõ

Nguồn cv: http://daisy-chrys.blogspot.com/2011/03/ten-truyen-quang-thai-tu-i-ngoai-tinh.html

õõõ

Nguồn Edit: Yến Ngọc Lâu và Y Vân Các

http://aris0901.wordpress.com/

http://minnamin.wordpress.com/

õõõ

Các Editor tham gia: Jelly,Kỳ Doanh,Thủy Nguyệt Vân và Nhược Linh

õõõ

Người Beta: Lệ Lâm

õõõ

Làm Ebook: Rynario (Phong Linh Cốc)

õõõõõõõõõõõõõõõõ

VĂN ÁN

Không đủ đẹp có thể cố gắng cải tạo,

Đó thái tử là giả chết,

Nàng hoàn toàn có thể làm hồng hạnh xuất tường,

Sao “Gian phu” nàng muốn tìm lại chính là thái tử phu quân của nàng giả trang ?

囧囧 cô gái xuyên qua kiên định đất không đổi thì đường đổi,

Biến thành tuyệt thế mỹ nhân đồng thời cố gắng tìm”Mùa xuân thứ hai” ,

Cuối cùng phát hiện chính mình khó chạy ra khỏi lòng bàn tay phúc hắc lão công ngọt ngào chợt cười chuyện xưa ~

õõõõõõõõõõõõõõõõ

001õ002õ003õ004õ005õ006õ007õ008õ009õ010

011õ012õ013õ014õ015õ016õ017õ018õ019õ020

021õ022õ023õ024õ025õ026õ027õ028õ029õ030

031õ032õ033õ034õ035õ036õ037õ038õ039õ040

041õ042õ043õ044õ045õ046õ047õ048õ049õ050

051õ052õ053õ054õ055õ056õ057õ058õ059õ060

061õ062õ063õ064õ065õ066õ067õ068õ069õ070

071õ072õ073õ074õ075õ076õ077õ078õ079õ080

081õ082õ083õ084õ085õ086õ087õ088õ089õ090

091õ092õ093õ094õ095õ096õ097õ098õ099õ100

õ

101õ102õ103õ104õ105õ106õ107õ108õ109õ110

111õ112õ113õ114õ115õ116õ117õ118õ119õ120

121õ122õ123õ124õ125õ126õ127õ128õ129õ130

131õ132õ133õ134õ135õ136õ137õ138õ139õ140

141õ142õ143õ144õ145õ146õ147õ148õ149õ150

151õ152õ153õ154õ155õ156õ157õ158õ159õ160

161õ162õ163õ164õ165õ166õ167õ168õ169õ170

171õ172õ173õ174õ175õ176õ177õ178õ179õ180

181õ182õ183õ184õ185õ186õ187õ188õ189õ190

Quăng thái tử đi ngoại tìnhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!