I just killed my boyfriend

172 1 2
                  

"Ik laat mijn blik nog eens over Nicks lichaam glijden en merk dat hij me aankijkt. Zijn ogen staan vol haat en zijn bebloede lippen vormen woorden die ik niet kan verstaan – ik weet echter precies wat hij wil zeggen.

Je gaat eraan."

I just killed my boyfriendWhere stories live. Discover now