Ch. 27: Confession

Magsimula sa umpisa

Nakatingin siya sa'kin kaya umiling ako, "I don't know either."


Bago pa siya makasagot ay inunahan na siya ni Caile, "So what kung nandito si Ishii, Nathe?"


Lahat ng mata bumalik kay Nathe at halatang na-conscious siya. 


"W-Wala! Wala lang. Masama na magtanong? Alisin niyo nga 'yang tingin niyo sa'kin."


"Ano ba 'yang tinatakpan mo, Nathe?" tanong uli ni Ria na tanong ko rin sa isip ko. Ano bang tinatakpan niya?


"Wal"


Si Steven ang sumagot. "Iyong pimple niyang mapula." 


Biglang ibinaba ni Nathe ang kamay niya saka tinignan ng masama ang kaibigan.


"Sana hindi ko na lang tinakpan kung gusto ko naman pa lang ma-broadcast sa kanila, ano?"


Sinulyapan ako ni Nathe pero saglit lang, mabilis din siyang umirap. Tinignan ko pa siya ng matagal, hindi ko alam kung bakit basta tinignan ko lang siya. Hinihintay kong tignan niya uli ako kaso alin lang sa dalawa, hindi niya ramdam na nakatingin ako sa kanya o alam niya pero ayaw niyang salubungin ang tingin ko.


Kasabay ng pag-iwas ko ng tingin at pagbuntong hininga ay may mabigat na bagay ang dumaan sa dibdib ko.


Ibinaling ko na lang sa iba ang atensyon. Nagkikwentuhan si Ria at Millie sa tabi ko at gusto ko sanang ibigay ang moment sa kanila kaso magmumukha naman akong OP dito sa tabi kaya nakijoin na lang din ako sa topic nila. Tungkol lang naman iyon sa isang terror teacher na unfortunately ay teacher din namin sa isang subject.


Nalunod na kami nina Ria at Millie sa pagkikwentuhan. Hindi ko na napansin ang topic ng iba pero medyo nawawala ang focus ko sa kwentuhan namin kapag naririnig ko ang boses ni Nathe na sina Nikko naman ang kausap. Gustuhin ko mang magfocus dito, hindi ko magawa dahil may parte ng atensyon ko ang kusa niyang nakukuha.


Bakit ba kasi gano'n, bakit masyadong malakas ang epekto sa'kin ng presence niya? Bakit kahit wala naman kaming nandito, basta siya ang gumagalaw at nagsasalita ay agad akong napapasulyap sa kanya? Ano ba 'to?


Kinakabahan ako sa conclusion na naiisip ko. I think I already know the answer, ayoko lang talagang tanggapin.


"Si Ms. Mora ang pinakamakulit sa lahat ng teachers. Pero kapag seryosohan, kaya niyang magseryoso. Like one time, seryosong nagtanong si Josh kung emotion ba raw or obligation. I think related iyon sa situation ng arrange marriages. Ang sagot ni ma'am? It depends daw. Kung bakit? Kasi subjective ang tanong at depende sa situation ng tao ang sagot."


Kakapalit nila ng topic ay hindi na ako nakasunod sa kanila.


"Kung akong ang tatanungin, it should be emotion." opinion ni Ria. "Wala dapat taong natatrap sa isang obligation. Lahat tayo may free will and your choice should be bounded by your emotion... not of a certain obligation. Mahirap kumilos hindi dahil sa gusto mo kung hindi dahil kailangan mo."

He's Mine [Completed]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon