Ch. 27: Confession

186 12 2Mishiela Salvador 


Tuesday na Tuesday at halos walang teachers na pumasok sa'min, kung meron man, dadalawa lang. Ang English and A. pan lecturers lang. After lunch break ay nagmistulang vacant namin dahil wala na talagang pumasok. Busy ang teachers para sa papalapit na event and karaniwang scenario na ang ganito kapag ganoon. Pero kahit ganoon, hindi pa rin pwedeng umuwi dahil hindi pa tapos ang school hour.


So ito, wala akong magawa. Wala akong makausap kasi ang iba kong classmates by squad, kung sino ang magkakagroup, sila ang magkakasama. Sa row namin, kami lang ni Aimee ang tahimik. Gustuhin ko mang makipagchismisan sa kanya, alam kong hindi niya ako iientertain. Masyadong snob ang isang 'to eh, kaya hayan, pinabayaan ko na lang siya at hindi na sinubukang guluhin. Nanahimik na lang ako. Not until Ria peeps inside our room.


Ngumiti siya sa'kin nang makita niya ako. Sinenyasan niya akong lumapit sa kanya kaya atubiling ginawa ko nga.


"Hey, inaaya ka nina Millie, nasa gazebo sila ngayon."


"H-Ha? Bakit d-daw?" I stammered. I don't know why. Automatic din na bumilis ang tibok ng puso ko. Am I sick?


Ngumiti siya at hinila na ako, "I don't know. Baka gusto ka rin nilang sumama. Anyway, mas maganda 'to para hindi ako ang nag-iisang babae na kasama nila."


Nakababa kami sa gazebo at mas lalong tumindi ang kaba ko. Lumabas kami ng building at naglakad papunta sa gazebo. Papalapit pa lang ay natanaw na namin sila na parang may pinagkukumpulan sa lamesa. Wala pa man ay parang bigla nang nanuyo ang lalamunan ko at kinabahan din ako.


"Patingin!"

"Ako muna, patingin!"

"Ako kaya unang nakapansin, alis!"

"Aray, nasasaktan na ako!" that's Nathe.

"Tirisin natin!"

"Wag baka dumami."

"Don't you dare! Alis!" bulyaw niya sa mga kaibigan na mukhang siya ang pinagkukumpulan. Si Josh ay talagang nakatuhod pa sa mismong lamesa at siya rin ang nasa pinakaharap ni Nathe.


"Anong meron?" tanong ni Ria sa lahat nang makalapit kami. Dahil doon ay nilingon nila kami at isa-isang lumayo kay Nathe na ngayon ay medyo magulo ang buhok at namumula ang ilong. "Anong meron kay Nathe?" tanong uli ni Ria. Biglang inangat ni Nathe ang kamay niya at parang may tinakpan sa gilid ng ilong niya gamit ang isang daliri niya. Agad iyong tinapik ni Nikko.


"Bakit mo tinatago 'yan?" tanong nito. 


Hinila ako ni Ria paupo sa upuang malapit saka kami naupo at humarap uli sa kanila.


"Prend, nagtitimpi ako, 'wag mo kong sagarin." banta ni Nathe saka biglang lumingon sa'kin. "Ginagawa mo dito?"


"Hoy, you're rude." sita ni Josh na hindi naman pinansin ng kaibigan.


He's Mine [Completed]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon