UNEXPECTED

4.3K 16 0


-i fell in love with the most unexpected person on unexpected time..

-dati naglolokohan tayo, dati magkaibigan lang tayo at minsan nagkakaaway tayo, but i fell in love with you in unexpected moment..

-i said that I'm not falling in love with you, and you say that many times too, but in unexpected time, i just realize that i love you..

-I'm not the person you like, your not the person I like, but we fell in love in unexpected time..

-i say I hate you, you say you hate me too, but we fell in love in unexpected moment.

______________________________________

JOKES,QUOTES, PANAMA, AND HUGOT LINESTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon