21. How to Hide and Seek alone

3.2K 130 35
                  

Hra na schovávanou o samotě

Hraní hry na schovávanou o samotě je docela populární hra v některých částech Asie. Ti, kteří to zkusili, se nechali slyšet, že se poté cítili, jakoby byl jejich život v ohrožení...

Co potřebuješ:

Panenku s nohama. (Panenka je důležitá, protože do ní vstupuje duch. Proto nepoužívejte panenky, které jsou moc podobné člověku, nebo ji máte oblíbenou, protože je možnost, že ji duch už neopustí.)

Rýže (Duch, kterému ji nabídneš, bude poté silnější)

Červená nit (To symbolizuje krev akt omezení)

Něco z tvého těla (Nejčastěji se používají nehty, ale někteří lidé používají i svoji vlastní krev, kůži, vlasy a podobné. Nepoužívejte části těla někoho jiného, přináší to prokletí.)

Zbraň (Něco, čím můžete panenku propíchnout tak, že se na ni budete zlobit. Pravé nože jsou nebezpečné, takže spousta lidí používá tužky nebo jehly.)

Slanou vodu nebo alkohol (Bez toho hra nemůže skončit. Touto věcí se zbavujete ducha.)

Úkryt

Jméno (Jméno je ta nejsilnější věc, kterou může člověk darovat. Jména dávají duchům dobrou sílu.)

1. Krok: Rozřízněte panenku a naplňte ji rýží.

2. Krok: Vložte dovnitř ní něco svého.


3. Krok: Omotejte okolo jejího tělíčka červenou nit, jakoby ji měla chránit.


4. Krok: V koupelně napusťte vodu do umyvadla a najděte si místo na ukrytí.


5. Krok: Připravte si šálek slané vody nebo alkoholu před tím, než začnete hrát.


Jak hrát:

1. Krok: Začni v 3:00 ráno, protože v tu dobu jsou duchové nejvíc aktivní.2. Krok: Dejte panence jméno.3. Krok: Když hodiny odbijou určenou hodinu, zavřete oči a řekněte třikrát za sebou,, První se schovává (jméno panenky)." (když mluvíte k panence, musíte zřetelně)4. Krok: Jděte do koupelny a dejte panenku do umyvadla.5. Krok: Zhasněte světla.6. Krok: Zavřete oči a počítejte do deseti. Připravte si svoji zbraň a namiřte si to do koupelny. Jděte k panence a řekněte,, Našel/la jsem tě (jméno panenky)!"a zapíchněte ji. Poté zavřete oči a třikrát za sebou řekněte,, Teď počítá (jméno panenky)."7. Krok: Dejte zbraň vedle panenky a jděte se ukrýt. MUSÍTE zavřít všechny dveře i okna.8. Krok: Vypijte slanou vodu, ale nesmíte jí vyplivnout nebo polknout. Slaná voda vás bude ochraňovat před duchem.


Na konec:Když chcete hru ukončit, vezměte si s sebou slanou vodu nebo alkohol a najděte panenku. Mějte na paměti, že panenka nemusí být v koupelně, ale může být i venku. Když ji najdete, vyprskněte na ni ze své pusy vodu, zavřete oči a zakřičte ,, Já vyhrál/a! Já vyhrál/a! Já vyhrál/a!"Duch v panence to vzdá a hra skončí. Doporučuje se panenku poté spálit.


Důležité:Hrajte hru pod dvě hodiny. Po dvou hodinách má duch příliš velkou sílu na to, aby byl později vyhnán.Musíte hrát o samotě. Čím víc lidí, tím větší šance, že se stane někdo posedlý.Nechoďte ven.Když se ukrýváte, BUĎTE POTICHU.Před tím, než začnete, vypněte všechnu elektroniku.Když utíkáte pryč, NEOHLÍŽEJTE SE ZA SEBE. A také neusínejte během hry. Panenka by vás mohla zabít.Pokud si budete prohlížet panenku, můžete se dostat ránu nebo se stát posedlí. Jestli panenku později najdete, buďte opatrní, protože se může zbraň najednou objevit před vámi nebo ve vaší kapse.Když hra skončí, je důležité všechno vyčistit. Ujistěte se, že jste dali sůl do každého rohu místnosti, speciálně na místa, kde jste položili a našli panenku. O soli se říká, že odhání duchy.

Lidé nahlásili některé jevy, které se dějí, když zrovna hrajou na schovávanou:

Kanály na televizi se mění samy od sebePoblikávání světelOtevírající a zavírající se dveře

Slyší smíchCreepyPasta Stories (Cz překlad)Kde žijí příběhy. Začni objevovat