Chapter 01: Detective of Mischief

3.3M 66.5K 47.9K
                  

LORELEI

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

LORELEI

ILANG ORAS din ang itinagal bago ako nakaluwas patungong Pampanga. Dahil sa sobrang bigat ng daloy ng traffic sa EDSA at sobrang bagal ng pag-usad ng mga sasakyan, mapapaniwala kang meron talagang forever kahit gaano ka pa ka-bitter. Nagkataon pang may naaksidente sa Cubao kaya lalong tumagal ang paggalaw ng kotseng sinasakyan ko.

We arrived in Pampanga around five in the afternoon. On our way to Angeles City, mabigat din ang daloy ng traffic sa McArthur Highway, ngunit hindi ganun kagrabe kumpara sa Maynila.

Huminto ang kotse sa tapat ng isang three-storey apartment. Tinulungan ako ng driver na kunin ang mga gamit ko sa trunk at binitbit sa tabi ng kulay itim na gate.

 Tinulungan ako ng driver na kunin ang mga gamit ko sa trunk at binitbit sa tabi ng kulay itim na gate

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

"Thank you," I told him as he placed my stuff on the ground.

"Walang anuman, ma'am," tugon niyang may kasamang pilit na ngiti. Ilang oras din ang biyahe kaya siguradong napagod ang driver namin. "Mag-iingat ho kayo."

Muli siyang pumasok sa kotse at nag-drive paalis. For sure, gagabihin na siyang makabalik sa Maynila dahil sa matinding traffic.

Seconds after I pressed the doorbell, bumukas ang gate at bumati ang isang middle-aged na babaeng may abot hanggang balikat nakulot na buhok at may wrinkles sa noo dulot ng katandaan. She beamed a sweet smile at me. Meet my aunt, Martha Henson, ang may-ari ng apartment na titirhan ko sa mga susunod na buwan.

"Oh, Lorelei! Kanina pa kita hinihintay!" Niyakap niya ako nang mahigpit, sa puntong halos hindi na ako makahinga at nakipagbeso sa 'kin. It's been a while since we last saw each other. "Kumusta ang biyahe? Hinatid ka ba ng papa mo?"

Napangiti ako sa tanong niya. Parang hindi niya kilala kung anong klaseng tao si papa. Ni hindi man nga siya nagpaalam sa 'kin dahil medyo "busy" raw siya.

"May meeting kasi sila kanina kaya hindi na niya ako naihatid. Gusto nga niya kayong makita e," pagsisinungaling ko. Wala namang sinabing ganun si papa.

"Halika! Ituturo ko sa 'yo kung saan ka mag-i-stay. Nilinis ko kanina ang kwartong tutuluyan mo." Binitbit ko ang isang bag habang tinulungan niya akong buhatin ang isa pa. Pinauna niya muna akong pumasok bago niya isinara ang gate.

Project LOKI: Volume 1Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon