#19#

33 5 0
                  

Aptal insanlari meşhur etmeyi bırakım

#Cehennemlik#Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin