Ch. 21: Things

146 9 2


Mishiela Salvador


Free and light and everything. Iyon ang feeling ko ngayon. Parang bumalik na sa dati, more than a month ago, kung saan free and light and everything din ang feeling. Walang mang kaibigan, may Rainbow naman.


Napahagikgik ako ng wala sa oras, ngayon lang nagsink in sa'kin na free na uli si Rainbow. Almost a week ago na rin mula nang maghiwalay sila ni Nathalie. Medyo naging issue siya sa iba dahil daw ang biglaan pero wala na akong pakialam sa sinasabi nila, basta happy ako. Ngayon ay bibigyan ko muna ng at least isang linggo si Rainbow bago ko uli siya lapitan. Gagawan ko siya uli ng cupcakes at I'll make sure na sa tiyan na niya mapupunta iyon, hindi sa iba.


Recess time. Wala masyadong tao sa hallway dahil ang recess time ay inilalaan ng students sa pag-idlip, 30 minutes lang naman kasi ang break. Ang iba naman ay nag-aayos ng sarili, may gumagawa rin ng assignment, kaunti lang talaga ang trip kumain. Sa cafeteria ako pumunta, isa ako roon sa mga trip kumain.


Bumili akong egg pie, favorite eh, at tubig na rin. Naghanap ako ng bakanteng lamesa at mabilis naman akong nakahanap dahil nga wala naman masyadong students. Papunta na ako roon nang may tumawag sakin.


"Ishii!"


Lumingon ako and it's Josh who's calling me. Kalalagpas ko pa lang pala sa table nila. Kumpleto silang gang. Kasama rin nila sa table si Ria na katabi si Milliano.


"Yes?"


"Join us!" aya ni Josh na tumayo at hinila ako palapit sa table nila. 


Lumipad ang paningin ko kay Nathe at nakitang na-freeze sa ere ang akma niyang pagsubo sa hotdog sandwich.


"H-Ha?" gulat kong sagot.


"Oo nga." segunda ni Nikko. "Friend ka na namin since nilibre kami ng mommy mo."


"Nilibre ng ano?" tanong ni Caile.


"At saan?" tanong ni Steven.


"Iyon ba 'yong magkakasama kayo nina Ria?" tanong din ni Milliano.


Kabisado ko na ang mga pangalan nila. Paano nangyari iyon?


"Wala kayo roon mga prend kaya 'wag niyo na itanong." Sagot ni Nikko. 


Tinulak ako paupo ni Josh sa upuang nasa tapat ni Nathe, na hanggang ngayon nakafreeze pa rin ang sandwich.


"Ang laway mo tutulo na." puna ko. Umayos naman siya at binaba at sandwich nila, pero dinampot niya uli iyon saka sinubo na ngayon.


"Hi." bati ni Ria na naglean palapit sa'kin, nilingon ko naman siya at nginitian. "Kumusta?"

He's Mine [Completed]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon