Chapter Two

10 0 0

Nakaupo kasama ang tatlong kaibigan si Ella sa library. Abala sila sa pagre-review dahil may quiz sila sa susunod na subject nila. "Bakit di mo ata kasama ang lovidoby mo, Ella?" tanong ni Annie. SI Annie ay chubby, katamtaman ang kulay at mapupungay ang mga mata. Sophisticated ito at magaling pagdating sa fashion. High school pa lamang sila ay matalik na silang magkaibigan ni Ella. Siya pa nga ang tumulong para magkabalikan sila ni Tristan.

"May klase siya ngayon eh." sagot ni Ella na di man lang natinag dahil abala sa binabasa.

"Nursing nga pala siya no?" tugon naman ni Trisha. Mahaba ang buhok nito at masasabing may kagandahan dahil maraming nagkakagusto dito. Palagi itong naka-hairband at katulad ni Annie at Ella, mahilig din ito sa fashion. Dito sila nagkakasundo. Marahang tumango si Ella sa tanong nito.

"Oo nga pala, may quiz sheet na kayo?" tanong ni Steven. Si Steven naman ay masasabing may hitsura. May pagka-chinito ito, Moreno at maninipis ang mga labi. Maraming nagkakagusto dito pero di man lang nagpakita ng interes sa kahit na sino. At dahil nanggaling ito sa marangyang pamilya, pagaaral ang pinagtutuunan ng pansin.

"Ay shocks! Kailangan pala mamaya." si Trisha.

"Ella meron ka na?" si Annie.

"Oo." sagot ni Ella na nagre-review pa rin.

"Tara na, bumili tayo." suhestiyon ni Steven. Tumayo ang tatlo. "Diyan ka muna Ella, ha?"

Naginat si Ella matapos niyang basahin ang huling pahina. "Hay salamat, natapos din." Di pa rin bumabalik ang mga kaibigan niya. Nagaalala na siya dahil limang minuto na lang at at magbe-bell na. Nang biglang may nag takip ng mga mata niya.

"Sino 'to?" tanong ng nanunuksong tinig.

"Tristan?!"

"Ako nga!" Nagkaharap ang dalawa. Nagkatitigan sila na para bang walang ibang tao sa lugar at oras na iyon. Sa titigang iyon, nakita ni Ella ang habambuhay. Narandaman niya ang lahat ng ugat sa katawan niya at ang mismong pintig ng puso niya. Narandaman niya ang halu-halong emosyong di niya maintindihan. Nakita niya sa mga mata ni Tristan ang pagmamahal, narinig niya ang ipinapaparating ng puso nito na "Aalagaan kita habambuhay." Dahan-dahang naglapit ang mukha nila at maya-maya, narandaman ni Ella ang malambot na labi ni Tristan. Pumikit sila pareho at narandaman ang kakaibang sensasyong dulot nito. Hindi iyon ang unang halik nila pero sa tuwing nangyayari iyon, ay parang iyon ang unang pagkakataong nangyari na nagdikit ang mga labi nila. Dahan-dahang naglayo ang mga mukha nila at sabay na nagtawanan.

Nang gabing iyon, masayang inalala ni Ella ang mga pangyayari nang araw na iyon. Na-perfect niya ang quiz at ang halik ni Tristan. O kay perpekto ng araw na ito. Niyakap niya si Yd, ang kulay kape na teddy bear. Binigay iyon sa kanya ni Tristan noong ika-labinanim niyang kaarawan. Maya-maya lang ay nakatulog na si Ella. Nakatulog itong may ngiti sa mga labi.

"Bakit di ka papasok?" tanong ni Ella isang umaga. Kausap niya si Tristan sa telepono.

"May lalakarin kami ni Mama eh." sagot ni Tristan. "Importante." dagdag pa nito. Hindi alam ni Ella kung ilusyon niya lang ba ang malungkot na tinig nito.

"Tristan, may problema ba?" di mapigilang tanong ni Ella. Para kasing may bumabagabag sayo eh."

"Ella," panimula ni Tristan. Kinakailangan naming umalis sa susunod na buwan. Pupunta na kami sa Paris at doon na kami maninirahan." Napalunok si Ella. Tila nagmanhid ang buo niyang katawan.

"A-anong sabi mo?"

"Hon, I'm so sorry. Kahit ako, nabigla. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito." mabilis na paliwanag ni Tristan. Akala ko di matutuloy. Tapos lingid sa kaalaman ko, nilalakad na pala ang mga papeles namin. Tumutol ako pero di pumayag si Mama. Desidido siyang umalis kami."

Cinderella Shaine IWhere stories live. Discover now