TROTNP (02)

669 14 0
                         

Hatid, Sundo.

Bumalik na kami pagkatapos ko mag hugas ng kamay. Panay ang kwento ni Anne kaya naaliw ako kahit papaano.

Bumalik na si Top sa upuan niya. Sumulyap siya nang dumating kami at bumuntong hininga na lang nang iniwas ko ang tingin sa kanya.

"Kabit nga naagaw, magjowa pa kaya." sabi ni Anne.

Pinanlakihan ko siya ng mata. Ayaw ko na may makarinig at may mag assume pa nang ibang bagay patungkol sa sinabi ni Anne.

Sabay kami umupo ni Anne at kalaunan ay dumating na din si Mrs. Valentine na may dala-dalang envelope.

"Let's start the voting. Bring 1/4 of paper and write the person you think who lack of efforts or capacity to be part of our team. I'll give you 2 minutes and then pass it forward."

Sinulat ko ang tingin ko na hindi para sa grupo namin. I have been part of English club ever since I enter junior high.

I've met a lot of students that are more capable and lacks of. Pinasa ko sa harap ang papel ko.

Nang matapos na ang lahat umalis ulit si Mrs. Valentine para magbilang.

Kausap ngayon ni Top ang mga lalaki sa English club samantalang kami ni Anne ay nagkwentuhan na lang tungkol sa pag sho-shopping niya kahapon.

Mga sampung minuto bago ulit bumalik si Mrs. Valentine. Sinuyod ng mata niya ang bawat isa at ng magtama ang tingin namin ay agad siyang umiwas.

"Again, this result was based on the votings we did. However, there is so many opportunity heading to everyone here. This is not just the end of this. This result only proved that there are things that aren't meant for you even you fought hard for it." nakangiting sabi ni Ma'm


"I'm sorry to tell you. Megan and Harry, we believe that you make all things possible here. We are happy that the two of you become part of the family we built. I also believe that greatness within the two of you will help you to accept the decision that had made whole heartedly." malungkot na ngumiti si Ma'm sa akin.

Ngumiti ako pabalik. Those encouraging words wants only us to be feel lucky enough to have a talent that wasn't enough for us to stay on something we fought hard.

Alam ko 'yon! I strive hard to be a part of it at kahit anong pagsisikap ko, kung hindi para sa akin ay hindi mapapasakin.

Hindi ko alam kung bakit kailangan pang batiin kami sa kung ano ang abilidad namin gayong ang abilidad na iyon ay kulang pa para matanggap kami o maging parte kami.

Marahan na hinaplos ni Anne ang likod ko. Si Harry naman ay tumayo na para kuhain ang libro sa lamesa niya at umalis na.

Umamba na rin ako para umalis.

"Excuse me, Ma'm" nagtaas ng kamay si Christopher.

Sinulyapan ko siya pero mariing nakatingin lang siya sa akin. Umiwas ako ng tingin sa kanya at kinausap gamit ang mata si Anne.

"Yes, Mr. Delos Santos?"

"I would like to volunteer myself. I'm quitting." his voice were marked with finality.

Naestatwa ako sa harap ni Anne. May kung ano sa kalooblooban ko ang di ako makapaniwala. Saan ba doon sa mga isip ko ang pwedeng kapani-paniwala? Ang isipin na aalis siya dahil wala na ako?

The Return Of The Nerd PrincessWhere stories live. Discover now