Cau hoi trac nghiem tai chinh quoc te

19.5K 9 15

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

1. Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái của VND và ngoại tệ hiện nay là:

a. Ngang giá vàng

b. Ngang giá sức mua

c. So sánh sức mua đối nội của VND và sức mua đối ngoại của ngoại tệ

d. Do Nhà nước Việt Nam quy định

2. Phương pháp yết giá ngoại tệ ở VN là:

a. Phương pháp gián tiếp

b. Phương pháp trực tiếp

3. Đồng tiền nào là đồng tiền yết giá trên thị trường

a. JPG

b. GBP

c. CHF

d. FRF

e. USD

f. DEM

g. SDR

h. VND

i. ECU

4. Tại London, Ngân hàng công bố tỷ giá GBP/Tokyo tăng từ 140,50 lên 150,60 là:

a. Đúng

b. Sai

c. Vừa đúng vừa sai

5. FRF/VND = USD/VND : USD/VND là:

a. Đúng

b. Sai

6. ASK USD/FRF = BID USD/GBP * BID GBP/FRF là:

a. Đúng

b. Sai

7. Những nhân tố nào ảnh hưởng tới sự biến động của tỷ giá hối đoái:

a. Lạm phát, giảm phát

b. Cung cầu ngoại hối

c. Tình hình thừa hay thiếu hụt của cán cân thanh toán quốc tế

d. Mức chênh lệch giữa lãi suất của hai dòng tiền

e. Hàm lượng vàng của tiền tăng lên hay giảm đi

f. Thu nhập thực tế tính theo đầu người tăng lên

g. Mức chênh lệch lạm phát trong điều kiện:

g1) Kinh tế khép kín

g2) Kinh tế mở

8. Những loại nào được coi là ngoại hối ở nước ta:

a. Séc do NHVN phát hành bằng ngoại tệ

b. Hối phiếu ghi bằng USD

c. Séc ghi bằng VND do công ty A VN ký phát để trả nợ cho công ty B VN

d. Công trái quốc gia ghi bằng VND

e. L/C ngoại tệ

f. Cổ phiếu của công ty cổ phần VN phát hành bằng VND

g. Vàng bạc là đồ trang sức

9. Tỷ giá sẽ là :

a. Bằng giá tỷ giá điện hối

b. Cao hơn tỷ giá điện hối

c. Thấp hơn tỷ giá điện hối

10. Tỷ giá nào là tỷ giá cơ sở :

Cau hoi trac nghiem tai chinh quoc teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!