1.thực trạng và giải pháp về đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở

16.4K 11 1

                                           Bài 1: Hệ thống Chính trị

Câu 1: Phân tích thực trạng và nêu giải pháp về đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở của Thành phố Hà Nội hiện nay.

Trả lời:

Hệ thống chính trị là tổ hợp có tính chỉnh thể các thể chế chính trị (các cơ quan quyền lực nhà nước, các đảng chính trị, các phong trào  xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội…) được xây dựng trên  các quyền và  các chuẩn mực  xã hội, phân bố theo một kết cấu chức năng nhất định, vận hành theo nguyên tắc, cơ chế và quan hệ cụ thể, nhằm thực thi quyền lực chính trị.

Cấu trúc  hệ thống chính trị nước ta:

Hệ thống chính trị nói chung được tạo thành từ nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đó lại la một kết cấu phức tạp bao gồm nhiều bộ phận nhỏ khác, có thể coi đó là các “tiểu hệ thống”.

Đối với hệ thống chính trị Việt Nam nói chung, về cơ bản được tổ chức gần giống với hệ thống chính trị nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên nó cũng có một số đặc trưng khác, phù hợp với tình hình thực tế và nguyện vọng của nhân dân.

Cấu trúc hệ thống chính trị nước ta bao gồm ba bộ phận chính:

Đảng CSVN, Nhà nước, MTTQVN và các đoàn thể nhân dân (tổ chức chính trị xã hội) bao gồm: Tổng liên đoàn lao động VN, ĐTNCSHCM, Hội Nông dân VN, Hội CCB VN, Hội Phụ nữ VN.

Với vai trò là  cấp chính quyền địa phương, Hà nội là thủ đô của  đất nước, là trung tâm văn hóa chính trị, kinh tế xã hội của cả nước, do vậy nó mang những đặc trưng kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội vùng miền.

Xét về vị trí vai trò: Hà nội là thủ đô; là  1 bộ phận trong kết cấu tổ chức hành chính nước CHXHCN VN. Là một bộ phận trong nhà nước thống nhất, do đó, thủ đô hà nội mang những đặc điểm về tổ chức hệ thống chính trị; và hệ thống chính quyền theo những nguyên tắc tổ chức,và những quy định về tổ chức  bộ máy theo luật định.

1.      Đặc điểm hệ thống chính trị Hà Nội

Hiện nay, hệ thống chính trị cấp thành phố hà nội  gồm 3 bộ phận cấu thành:

+ Đảng bộ các cấp: được lập ở các cấp đơn vị hành chính, các cơ sở công lập, đơn vị nhà nước trên địa bàn Thành phố. Đa phần các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp đều có tổ chức cơ sở đảng.

+ HĐND – UBND các cấp: thiết lập bộ máy hành chính ở cả 3 cấp: TP,  Quận, huyện, thị xã; Xã, phường Thị trấn

+ MTTQ và các đoàn thể thành viên: tổ chức xuyên suốt theo cấp hành chính;  và một số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP HN

Đối với hệ thống chính trị cấp cơ sở

Hệ thống chính trị cơ sở  đã được xây dựng và phát triển hoàn thiện đầy đủ với các tổ chức, bộ máy, từ tổ chức Đảng đến chính quyền, mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể.

1.thực trạng và giải pháp về đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sởĐọc truyện này MIỄN PHÍ!