PROLOGUE

1.7M 33.4K 4.5K
                       

PROLOGUE

ISANG malakas na sampal ang iginawad ni Haze sa pisngi ni Lath. Nagpupuyos siya sa galit habang nanlilisik ang matang nakatingin sa kulay lila nitong mga mata.

"Sana sinabi mo nalang sakin para hindi ako nagulat sa nakita ko."

Lath didn't move. "I'm sorry, Haze."

Pinigilan niya ang luha na gustong kumawala sa mga mata niya.

She thought that she and Lath have something special. Well, he asked her to be his girlfriend. Kaya naman akala niya ay mahal siya nito. Bakit ba nawala sa isip niya na babaero ang lalaking humalik sa kaniya ng walang pahintulot, inaya siya ng date bilang paghingi 'daw' nito ng tawad—she agreed—and he asked her to be his girlfriend and she freaking said yes.

Haze was attracted to Lath Coleman. Normal lang naman 'yon. Attraction is healthy for a twenty years old and fresh graduate. Pero sa nakalipas na araw na magkasama sila, lumalim ang atraksiyon na nararamdaman niya kay Lath hanggang sa iniisip niya na baka nahuhulog na ang loob niya rito. Kaya ng alokin siya nitong maging kasintahan, oo kaagad ang naging sagot niya.

They had been dating for two weeks. Oh, she's such a fool to believe the lies dripping from his sinful lips. Lath Coleman is nothing but a rake. A ladies man who enjoys slicing women's heart in a half.

Lath Coleman romanced her habang nagbabakasyon siya sa Baguio. Akala niya may something silang dalawa, pero mali ang akala niya dahil nahuli niya itong may kahalikang iba, at sa labas pa mismo ng hotel room na inuukupa nito.

And not like any men, hindi ito nagdahilan para isalba ang sarili at ang relasyon nila. He accepted her slap with no expression on his face.

"I'm sorry." Ulit nito.

She scowled. "Wala ka bang ibang sasabihin maliban diyan?"

Walang emosyon ang mukha nito. "Wala. I kissed another woman. You saw it. What's there to say other than I'm sorry?"

Pilit niyang binabasa ang emosyon tinatago nito pero bigo siya. "You're not sorry. Ni wala nga akong makitang guilt sa mukha mo." Umiling-iling siya. "I thought we had something, well, mali pala ang akala ko at assuming lang ako. Ni hindi ka nga nag-explain kung bakit may kahalikan kang ibang babae—"

"Haze, ano ba ang gusto mong sabihin ko?" His voice was cold. "Yes, i kissed another woman. So what? Hindi kita asawa para magalit ka, girlfriend lang kita. I have all the rights to kiss other women, you don't own me. Yes, those two weeks with you was fun, but it has to end now. I thought i could get into your pants, pero dalawang linggo na ang nakalipas, wala pa ring nangyayari satin kahit nga inalok kitang maging kasintahan ko. Kaya naman naghanap ako ng iba na willing magpa-kama—"

Lumipad ang kamay niya sa pisngi nito at sobrang lakas na sinampal ang binata.

Haze felt so numb of the sudden, "The pain I'm feeling right now is my fault, but i still hate you for fooling me."

May nakatakas na isang butil ng luha sa pisngi niya. Kaagad niya iyong pinahid at tinalikuran ang binata. Nakakailang hakbang na siya ng marinig niyang tinawag ni Lath ang pangalan niya.

"Haze."

Like a love sick fool that she is, she stopped and looked back. "What?"

"Five years."

Tumaas ang kilay niya, nagtatanong. "Ano?"

"Five years from now, hahanapin kita. At kapag wala ka pang asawa, magpapakasal tayong dalawa. Pangako 'yan." Kinindatan siya nito saka pumasok sa loob ng hotel room na inuukupa nito.

Napamaang siya at iritadong nagtagis ang bagang.

Ang hinayupak. Akala naman siguro nito ay hahayaan niya itong lokohin ulit siya. Na-ah.

You fooled me once, shame on me. But you're not fooling me twice. Sisiguraduhin kong sa edad na bente-singko, may asawa't anak na ako.

Umalis siya sa Hotel na iyon na paulit-ulit na minumura at pinapatay si Lath Coleman sa isip niya. Sisiguraduhin niyang wala nang lalaki na lolokohin siya ng ganito. Wala na. Wala!

POSSESSIVE 10: Lath Coleman - COMPLETEDTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon