CHAPTER 22

1.3M 29.2K 9.2K
                  

CHAPTER 22

HINDI MAPUKNAT ang ngiti sa mga labi ni Nez habang kausap ang asawa ng mga kaibigan ni Lash. Kanina habang isa-isang ipinapakilala ni Lash sa kanya ang mga kaibigan at asawa nito, hindi niya maiwasang isipin na mayayaman at nirerespetong negosyante ang mga kaharap niya.

They way Lash's friend acted, para ang mga itong mga mental patient na nakawala sa pagkakakulong. They teased, they laughed and they argued like kids.

At ngayon nga ay nahati sila sa dalawang grupo. Ang kalalakihan ay nasa gilid ng top deck at nag-iinuman, samantalagang silang mga babae ay nasa kabilang bahagi ng top deck at nag-uusap.

Panay ang tingin ni Nez kina Train at Lash na parang batang nag-aagawan ng pulutan.

"Hayaan mo ang mga mokong na 'yan," komento ni Krisz, ang asawa ni Train Wolkzbin, ang isa sa pinakamayamang negosyante as Asya, Amerika at Russia. "Mga isip-bata talaga kahit kailan. Pero cute naman, kaya ayos lang."

Mahinang tumawa si Czarina, nagbabasa ito ng libro at kumakain ng saging. "Nang una kong makilala 'yang si Ymar, akala ko seryoso at snob. Hay naku. Pero pagkatapos naming mag-sex, nag-iba agad ang ugali. Hindi pala seryoso, pang-mental din pala tulad ng mga pasyente ko."

Si Czarina ay asawa ni Ymar Stroam, ang may-ari ng isang sikat na pharmaceutical company.

"Cza!" Pinandilatan ito ni Anniza, ang asawa naman ni Dark Montero. "Puwede 'yang bibig mo, paki-filter naman."

Nalaman din niya kanina na isa palang prinsipe si Dark. A Greek prince. That made Anniza a princess. At kahit big-boned si Anniza, maganda pa rin ito. At halatang in love na in love si Dark sa asawa nito.

Inungusan ni Czarina si Anniza. "Anniza, lahat tayo rito may asawa na. Well, maliban sa tatlong 'to." Itinuro si Grace, si Jergen at siya. "Pero malapit na at alam kung natikman na ang mga 'to."

Hindi umimik si Grace at tumaas naman ang kilay ni Jergen.

"Sekretarya lang ako ni, Lysander, so spare me. Wala sa to-do list ko ang mapunlaan ng semilya ng boss ko. Eww!"

"Eh, bakit kayo narito?" nakataas ang kilay na tanong ni Krisz.

Bumuntong-hininga si Grace. "Pansamantalang alipin ako ni Valerian."

"At hinila lang ako papunta rito ni Boss," dagdag ni Jergen. "Wala akong alam na gathering pala 'to ng mga may asawa. Diyosmiyo, Marimar."

"Ay, Fulguso, ikaw ba yan?" natatawang tanong ni Czarina.

"Hindi. Ako si Marimar," matigas ang boses na sabi ni Jergen, saka umingos.

Tinawanan lang nila si Jergen.

Kapagkuwan at pilyong ngumiti sa kanya si Etheyl, ang asawa na Calyx Vargaz. "'Buti hindi ka nag-Lashlas sa sarap nang gapangin ka ni Lash."

Nagtawanan ang mga ito at namula naman ang pisngi niya.

"Aww. She blushed." Raine, Tyron's wife wiggled her brows at her. "Siguradong pagkatapos ng honeymoon n'yo ni Lash at lahat ng posisyon ay nagawa n'yo na, hindi ka na mamumula. Uungol ka na lang sa sarap."

Lalo siyang namula, actually, hindi lang siya. Pati si Haze na katabi niya ay walang imik at namumula rin ang pisngi.

Lihim siyang napangiti. Hindi siya kanina makapaniwala nang ipakilala ni Lath si Haze bilang asawa. Wala siyang kaalam-alam na nag-asawa pala ang loko nang nasa Baguio sila ni Lash. But when Haze started cursing Lath, napailing-iling siya. Mukhang may ginawa si Lash sa babae para murahin nito.

"Girls, stop teasing Nez," sabi ni Mhel, amg asawa ni Iuhence Vergara, na abala sa pakikipag-Skype sa dalawang cute na cute na kambal na batang babae.

Vienna, Lander Storms' wife, flipped her hair. "Hay naku, girl, don't blush. Pinagdaanan na namin ang pinagdaanan mo. Lahat kami ay punit na punit na ang hymen nang iharap sa simbahan. But we love it. Wala kaming pinagsisisihan sa nangyari sa amin. Look at us now, happy and contented with our hubbies."

POSSESSIVE 9: Lash ColemanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon