Chapter 12: Home

2.9K 69 11

A/N:

She's one of my new reader and a friend that I met in a forum... Hindi ko napansin na kahit isang beses man lang yata hindi pa ko nakakapag dedicate ng story ko sa kanya kahit na madalas siyang mag-comment at mag vote sa stories ko :P anyway..

This is dedicated to Ladyromancer, salamat talaga sa Ebook na isi-nend mo sa kin super nakakaadik kahit hanggang ngayon di ko pa rin natatapos -_-'

enjoy!

(Rina POV)

THE two guys are now clutching there heads with the obvious reason while gaping at her.

“Rina!” sabay pang bulalas ng dalawa at si Ave ang unang nakabawi sa dalawa he slightly jump in the mid air to give her a bear hug pero imbes yakap at halik ang isalubong niya rito ay isang malakas na sipa sa mukha ang isinalubong niya.

She heard a lot of ohh’s and ahh’s on the background pero peke ba niya, sa asar talaga siya rito. “That’s for leaving without saying goodbye.”

“Awww… “ sapo ang nasaktang mukha ay agad na tumayo ito. “You haven’t change at all aren’t you?”

“Hell, Yes.” Sagot niya bago niya ito muling nilapitan at sinikmuraan, sinigurado niyang sa solar plexus tumama ang suntok niya. She knows that he’s a vampire and all but still he’s her Aveial and nothing still change except he’s way more handsome than before. Oh scratch that for now she’ll think him as her punching bag as payment for all those years he done to her.

“That’s for not contacting me for six years.” Nagigigil na saad niya grabe hindi talaga maalis ang asar niya rito hangga’t hindi siya nakakaganti. Ang panghuli niyang ginawa ay isang malakas na batok sa ulo ang huling natanggap nito sa kanya. “And that’s for fighting with my brother.”

“Ouch..” he whined before looking at her. “Remind me not to get on your bad side again.” While trying to regain his composure.

Now that she manage to take a good look at her he really is way more handsome than before. His hair is now black is ruffled in a stylish kind of way, while he grown much taller than her. Pagkatapos ay nakasuot ito ng body hooded cloak kagaya ng tatlo na nasa tabi nito. Pero simpleng jeans at t-shirt lang ang naa loob 'non.

“Anong trip nito sa suot niyo?”

“Wala lang para coooool.”

“Ano na naman ba ang hinihit mong drugs Jeff?”

“Shabu gusto mo ba, Marlon?”

“Nah, I’ll pass.”

Geez… what’s up with this guys. Habang nakatingin dito hindi tuloy niya napansin na nakalapit na pala sa kanya si Renan at mahigpit siyang niyakap.

“Is it really you, Rina?” tanong sa kanya ng nakababatang kapatid.

“Yes, long time no see, Renan.” Nang marinig nito iyon ay mas lalo pa nitong hinigpitan ang yakap sa kanya to the point that she can’t even breath.

“Re…nan.. I.. c-can’t breath.” Pero bago pa nito tuluyang luwagan ang pagkakayakap sa kanya ay may naramdaman siyang braso na humaklit sa beywang niya bago marahan siyang inilayo sa kapatid.

“Hey! Watch it she’s not a vampire like she used to you know.”

Tila noon lang din napansin ng binata ang kakaiba sa kanya ngayon. “W-what did you do to her?!” agad na bumalasik ang anyo ito at akamng sususgod kay Ave nang maagap niya itong pigilan.

My Midnight Kiss (MBIAV 2)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!