Bản đồ

1.3K 2 0

A. Khái niệm tác dụng của bản đồ

1. Kn

Là ha thu nhỏ và khasci quát hóa một phần mặt cong len mặt giấy phẳng theo những quy luật taons học nhất định

Trên bđ các yếu tố về TN, KT, Vh, Xh được thể hiện = các kí hiệu

Trong đó các chi tiết ngoài thực địa đã được thu nhỏ giản hóc bằng kh, màu sắc và chữ viết trên bản dồ

Bản đò dùng trong lv quân sự thường là loại bản đồ đại hình

2. Tác dụng

-Td chung: Có td qtrongj trên tất cả các lv QS, CT, KT, Vh, Xh

-Trong LvQp

Có ý nghĩa qtrong để chỉ huy,chỉ đạo tác chiến chiến đầu trên đất liền trên không, trên biển và thực hiện các nhiệm vụ

Dự vào nó để xây dựng kh phòng thủ QG, KH do tổ chức chỉ đạo chiến trang, Kho tchieesn, chiến đấu các cấp như chiên dịch chiến lược , chiến thuật

3. Kí hiệu đại vật

a, KH vẽ theo TL

kn: là loại kh biểu thị đúing tương quan tỉ lệ, đúng hd, kích thước, đúng phương hướng thực địa thường về địa vaasjt có KT lớn

b. Kh 1/2 tỉ lệ và o theo tỉ lệ

Kn: là loại kh thể hiện đúng về chiếu dài thwo tl đúng hướng thực địa. Nhưng chiều ngang hẹp 0 vẽ theo TL

c. KH tượng trưng 

kn : là loại kh thể hiện những địa vật có KT nhỏ 0 vẽ theo TL được mà phải dùng Kh riêng để vẽ, thường vẽ mô phỏng theo hình dạng địa vật.

d. KH giải thích

kn: là loại kh dùng chữ, số hình tương để gt, bổ sung cho địa vạt và p biệt được tc,só lượng,  của từng địa vật cho rõ thêm

4. Đường bình độ

a. kn đường bình độ là những đường cong khép kín nối liền các điểm có cùng độ cao trên mặt đất được chiếu lên mp? bđ

b. Đặc điểm

+) đbđ hoàn toàn đồng dạng vs dáng đất

+ tất cả các điểm nằm trên cùng 1 DBD có độ cao = nhau

= đbđ o xoáy chôn ốc, o cắt nhau , lông fnhau tại vạch đứng chéo nhau tại hàm ếch

+ đbđ đối nhau có độ cao = nhau

+ Các đbđ càng xít nhau độ dốc càng lớn càng thưa độ dốc càng giận

c. Ý nghĩa

- để b thị dáng đất, chỗ cao tháy, khe núi, thế núi ,dễ pb địa hình, trái ngược nhau

-Dễ dàng đo tính độ cao của mọi điểm tren bản đồ một tương đối mốt cách cx

-PB chố dốc ít, dốc nhiều và tính được độ dốc

d. Các loaoij đbđ

-đbđ cái

-đbđ con

-đbđ 1/2 khoảng chiều cao

-đbđ phụ

2. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệĐọc truyện này MIỄN PHÍ!