42

6.8K 95 41
                  

  Illuminatinin özel günleri vardır , bu özel günler 6 yılda bir oluyor o gece karanlık bir ortamda, şeytanla iletisime geçiyorlar, şeytan aralarından birinin kılığına bürünerek onlarla sohbet ediyor. Bazı üyeler o geceden korktuğu için o güne gelmiyorlar. (Birazda İLlümünatiden Bahsedelim Dedik.)  

Cinler ile BilgilerHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin