26

8.1K 136 33
                  

Kulağımızda perde olmasaydı mezarlıkta kabir azabı çekenlerin sesini duyabilirdik

Cinler ile BilgilerHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin